Извор: Проф. др Леонас Толваишис;
            Душан Радуловић, сарадник у настави

– ОСНОВИ ПОЛИТИКЕ И САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ – 

– КОЛОКВИЈУМ –

Поштоване колегинице и колеге,

Колоквијум из предмета Основи политике и савремени политички системи, као што је и раније најављено, одржаће се 10.5.2021. у просторијама факултета (амфитеатар).

Колоквијум, није обавезан услов за излазак на испит, факултативног је карактера, и ваша могућност да стекнете одређен број предиспитних поена. Садржински, обухватаће градиво из достављене скрипте (првих 7 целина, закључно са целином 7.3. односно до 31. странице), као и вама достављених онлајн часова, где је то наговештено.

Полагање колоквијума доноси могућих 30 предиспитних поена и ослобађа прве половине градива на испиту. Студенти који не изађу на колоквијум полагаће испит из целог градива.

Услед поштовања епидемиолошких мера, полагање колоквијума подељено је у две групе, по следећем распореду и сатници:

1. група (9:00-10:20): Студенти са парним бројем индекса;

2. група (10:30-11:50): Студенти са непарним бројем индекса.

Молимо вас да се наведеног распореда придржавате.

С поштовањем,

Проф. др Леонас Толваишис;
Душан Радуловић, сарадник у настави