Izvor: Mina Suknović
Poštovane koleginice i kolege,

Kolokvijumi iz predmeta Engleski jezik II, IV, VI, VIII će se održati po sledećem rasporedu:

Engleski jezik II 18.05. u 10h

Engleski jezik IV 20.05. u 10h

Engleski jezik VI 20.05. u 12h

Engleski jezik VII 18.05. u 12h

Srdačno,

Mina Suknović