Izvor: Marina Milovanović

Spisak studenata koji su položili ispit iz Italijanskog jezika 1:

1. Luka Palolić 079/20 ………. 79
2. Dušan Živanić 002/20 ………. 73
3. Tijana Đurić 103/20 ………. 68

Upis ocena će biti u petak 23.4. u 12h.

Predmetni nastavnik