Izvor: Mina Suknović

Rezultati kolokvijuma iz Engleskog I održanog 06.04.2021. god. u 10h.

Studenti koji su položili:

 1. Sandra Planić 33/50
 2. Lazar Đorđević 36/50
 3. Tara Kragulj 47/50
 4. Ruža Mudronja 36/50
 5. Isidora Mirković 42/50
 6. Jovan Aksentijević 43/50

 

Rezultati kolokvijuma iz Engleskog III održanog 08.04.2021. god. u 9h.

Studenti koji su položili:

 1. Andrej Obradović 38/50
 2. Danica Manojlović 39/50
 3. Dimitrije Doktor 41/50
 4. Luka Jelić 41/50
 5. Milica Šarac 34/50

 

Rezultati kolokvijuma iz Engleskog V održanog 08.04.2021. god. u 12h.

Studenti koji su položili:

 1. Dunja Vujanić 35/50
 2. Ksenija Zoganjin 27/50
 3. Lazar Faraga 47/50
 4. Luka Tričković 42/50
 5. Marija Babc 49/50
 6. Matija Janković 43/50
 7. Nataša Maljković 36/50
 8. Nikolaj Denisov 20/50
 9. Petar Miočinović 31/50
 10. Sofija Novaković 48/50
 11. Sofija Novaković 48/50
 12. Stefan Marković 49/50
 13. Tamara Morar 50/50
 14. Tamara Petrović 47/50

 

Rezultati kolokvijuma iz Engleskog VII održanog 06.04.2021. god. u 13h.

Studenti koji su položili:

 1. Čuturilo Katarina 35/40
 2. Janković Andrea 35/40
 3. Janković Hristina 21/40
 4. Mitić Anđela 30/40
 5. Vujinović Kristina 36/40

 

Predmetni nastavnik