Izvor: dr Ivona Radojević

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Engleskog jezika III kod profesorke dr Ivone Radojević Aleksić

 1. Aleksovski Aleksandar (131/19) – 0/100
 2. Babić Sara ( 067/19) – 20.5/100
 3. Bajić Aleksandra (115/19) – 39.5/100
 4. Bajović Nikola (074/19) – 33/100
 5. Belić Anja (035/19) – 41/100
 6. Blagojević Stefan (062/19) – 48.5/100
 7. Boškić Relja (049/19) – 17/100
 8. Ćirić Marta (021/20) – 17.5/100
 9. Denda Vasilisa (078/19) – 76/100
 10. Dojčinović Filip (032/19) – 39/100
 11. Đorđević Slobodan (119/19) – 12/100
 12. Đorović Miloš (089/19) – 24/100
 13. Govedarica Anđela (005/19) – 27/100
 14. Ilić Olja (118/19) – 5.5/100
 15. Jovanović Milica (126/19) – 23/100
 16. Kojić Slaviša (115/19) – 9.5/100
 17. Labović Jelena (144/19) – 7/100
 18. Lalić Ivana (037/19) – 19.5/100
 19. Lazović Ksenija (105/19) – 18/100
 20. Lučić Aleksandar (165/19) – 29.5/100
 21. Lukić Aleksandar (098/19) – 47.5/100
 22. Mandić Jovan (024/19) – 22.5/100
 23. Marjanović Kristina (029/19) – 60/100
 24. Mijatović Miloš (023/19) – 1/100
 25. Mik Stefan (088/19) – 11/100
 26. Milivojević Mina (076/19) – 15/100
 27. Milosavljević Nevena (164/19) – 9/100
 28. Milunov Nikola (137/19) – 9/100
 29. Miosailović Sara (059/19) – 40/100
 30. Pavelić Matija (069/19) – 19/100
 31. Pavlović Janko (08/19) – 19/100
 32. Petrović Petar (063/19) – 22.5/100
 33. Piljak Tea (047/19) – 25/100
 34. Plavšić Tanja (068/19) – 89.5/100
 35. Popović Nikola (111/19) – 38.5/100
 36. Rajin Jovana (058/19) – 26.5/100
 37. Rogović Kristina (010/19) – 42.5/100
 38. Savić Anastasija (026/19) – 28.5/100
 39. Stanojević Milena (050/19) – 36.5/100
 40. Stevanović Jelena (070/19) – 9.5/100
 41. Stojanović Andrijana (048/19) – 41/100
 42. Šolak Milan (080/19) – 3.5/100
 43. Tanasković Stepa (036/19) – 41.5/100
 44. Trajković Lazar (149/19) – 14/100
 45. Vasić Nenad (143/19) – 40/100
 46. Videnović Tijana (124/19) – 12.5/100
 47. Vidojević Miloš (034/19) – 40.5/100
 48. Vučelić Emilija (120/19) – 39.5/100
 49. Zlatić Marta (016/19) – 31.5/100
 50. Žerađanin Nemanja (030/19) – 43/100
 51. Žerađanin Uroš (031/19) – 49.5/100

Još jednom podsećam sve koleginice i kolege koji su polagali kolokvijum da, bez obzira na broj osvojenih poena, mogu izaći na usmeni ispit. Međutim, zamoliću vas da ne zaboravite da poeni sa kolokvijuma čine 50% ukupne ocene.