Izvor: Mina Suknović

Ime i prezime Prezentacija/rad Kolokvijum
Al Hakan Alaui 20/20 39.5/40
Bojović Jovana 18/20 30.5/40
Ilić Ksenija 19/20 35/40
Mitrović Sara 20/20 36.5/40
Nešić Svetlana 19/20 34/40
Pavlović Vladimir / 34.5/40
Puzović Marija 14/20 13/40
Vujinović Kristina / 11/40