Izvor: Prof. dr Jelena Lopičić Jančić

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA OKO POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA KRIVIČNO PRAVO – OPŠTI DEO  I  KRIVIČNO PRAVO – POSEBNI DEO ZA DAN ISPITA 25.01.2021.

 

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 25.01.2021.godine održaće se  ispit iz krivičnog prava opšteg i posebnog dela sa početkom u 10 časova.

Molim studente koji imaju broj indeksa sa parnim brojem da dodju na ispit na fakultet u 10 časova.

Molim studente koji imaju indeks sa neparnim brojem da dodju na ispit na fakultet u 11.30 časova.

Hvala na razumevanju.

Želim vam svima dobro zdravlje.

S poštovanjem,

Prof. dr Jelena Lopičić Jančić