Izvor: Prof. dr Dragan Kolev

Tabela poslatih odgovora na pitanja iz predmeta Spoljna politika Srbije

Prezime i ime D a t u m
19.11. 25.11. 9.12. 16.12. 23.12. 30.12 13.1.
Aleksić Milica + +     + + +
Babac Marija + + + +   + +
Božinović Valentina + + + + + + +
Čitaković Milica + + + +   + +
Đorđević Anđela + +   +   +  
Faraga Lazar + + +   + + +
Filipović Radoslav   + +        
Kecman Mina + + + +   + +
Kovačević Iva + + + +   +  
Lukačev Katarina + + + + + +  
Mornar Tamara           +  
Maljković Nataša     +        
Marković Stefan + + +   + + +
Panić Marko + +   + + + +
Petrović Tamara +            
Peca Kristina + + + + +    
Radosavljević Filip       +   + +
Ristić Milica     + +      
Sakić Nevena + + + + +    
Slavković Ljubica       +      
Stošić Marija + + + + + + +
Veselinović Nađa + + + + + + +
Zdravković Una       +