Izvor: Marina Milovanović

Spisak studenata koji su položili kolokvijum iz Italijanskog jezika 1:

  1. Jovan Aksentijević 001/20 ………. 19
  2. Nikola Petrović 125/20 ………. 17
  3. Uroš Ognjenović 121/20 ………. 16,5
  4. Pavle Dimitrijević 148/20 ………. 14
  5. Dušan Živanić 002/20 ………. 14
  6. Luka Palolić 079/20 ………. 13
  7. Tijana Đurić 103/20 ………. 12
  8. Natalija Rašeta 118/20 ………. 12
  9. Ana Radovanović 028/20 ………. 12