Izvor: Mina Suknović, nastavnik engleskog jezika

Obaveštenje za studente prve godine za predmet Engleski jezik 1 kod profesorke Mine Suknović.

Mole se kolege i koleginice da za sledeće predavanje (01.12) pripreme:

  • Tekst i urade vežbanja na stranama 24, 25 i 26 iz skripte.
  • Kao i sledeće iz gramatike: str. 302, vežba 1; str. 303, vežbe 2,3

Predmetni nastavnik