Izvor: Prof. dr Jelena Lopičić Jančić

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGE GODINE OSNOVIH STUDIJA IZ PREDMETA KRIVIČNO PRAVO – OPŠTI DEO

ČETVRTAK 26.11.2020.

Poštovani studenti,

imajući u vidu prelazak na online nastavu, u četvrtak 26.11.2020. godine neće se održati nastava iz predmeta Krivično pravo – opšti deo u klasičnom obliku.

Iz udžbenika Krivično pravo – Opšti deo, autora Stojanović Zorana, dvadeset sedmo dopunjeno i izmenjeno izdanje Beograd 2020. godine, treba da obradite i naučite sledeća ispitna pitanja

  • Pojam krivice – (ispitno pitanje br. 35)
  • Teorije krivice – (ispitno pitanje br. 36)
  • Umišljaj – (ispitno pitanje br. 37)
  • Nehat – (ispitno pitanje br. 38)
  • Osnovi isključenja krivice – (neuračunljivost, bitno smanjena uračunljivost, stvarna zabluda, pravna zabluda, sila i pretnja) – (ispitno pitanje br. 39)
  • Posebni slučajevi odgovornosti u krivičnom pravu (Actiones liberae in causa (skrivljena neuračunljivost), Odgovornost za krivična dela kvalifikovana težom posledicom, Odgovornost za krivična dela učinjena putem štampe i drugih sredstava javnog informisanja, Odgovornost pravnog lica za krivična dela, – (ispitno pitanje br. 40)
  • Pripremanje krivičnog dela – (ispitno pitanje br. 41)
  • Pokušaj krivičnog dela – pojam, vrste i kažnjavanje (ispitno pitanje br. 42)
  • Nepodoban pokušaj – (ispitno pitanje br. 43)
  • Dobrovoljni odustanak (ispitno pitanje br. 44)

Tokom obrade i učenja gore navedene oblasti koristite i Komentar krivičnog zakonika Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005 – ispr, 107/2005 – ispr, 72/2009, 111/2009, 121/2012,104/2013, 108/2014 94/2016 i 35/2019) autora prof. Stojanović Zorana, deseto dopunjeno izdanje, Službeni glasnik, Beograd 2020.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća tokom učenja, možete me kontaktirati na moj email.

S poštovanjem,

Prof. dr Jelena Lopičić Jančić