Izvor: Prof. dr Dragan Kolev

Poštovane koleginice i kolege,

Preko sajta našeg Fakulteta ste 17. 11. 2020 obavešteni da se zbog intenziteta pandemije nastava  u prostorijama Fakulteta do daljnjeg obustavlja a da ćemo naš komunikaciju nastaviti online. Shodno iskustvu od prošlog semestra ja ću vam slati pitanja iz sadržaja predmeta na koja ćete pismeno odgovarati a vi će te ih poslati na moj mejl kolevces@yahoo.com. Za odgovore ćete koristiti PPP i materijal koji ste već dobili, a oni koji ih nemaju mogu mi se javiti.

CIVILNA BEZBEDNOST  (MASTER STUDIJE)

Pitanja (za 17. 11, 2020)

 1. Pojam „predmet ugrožavanja“
 2. Objekt „zaštite od ugrožavanja“
 3. Subjekt bezbednosti (ko štiti)

Pitanja (za 24. 11. 2020)

 1. Predmet ugrožavanja (objekt zaštite – šta štitimo)
 2. Subjekt (izvor) ugrožavanja (od koga štiti)
 3. Vrste izvora ugrožavanja i ugroženosti

SPOLJNA POLITIKA SRBIJE (STUDENTI III GODINE OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA)

Pitanja (za 19. 11. 2020)

 1. Šta su to opšti interesi u politici: pojam (politički interesi) pa i u spoljnoj politici?
 2. Etički aspekti politike
 3. Šta je to makijavelizam?

Pitanja (za 25. 11. 2020)

 1. Koji su osnovni oblici manifestovanja spoljne politike?
 2. Koje su osnovne karakteristike politike?
 3. Kakav je odnos nauka o međunarodnim odnosima i nauke o spoljnoj politici?

Molio bih zbog evidencije da na početku odgovora napišete vaše ime i prezime, datum i  predmet za koje pišete odgovore. Ažurnost i kvalitet odgovora će biti važan kriterijum za polaganje ispita. Sve ostale obaveze oko seminarskih radova ostaju po dogovoru.

Srdačno,

Prof. dr Dragan Kolev