Izvor: Studentska služba

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Apsolventski ispitni rok Novembar za školsku 2020/2021. g. 23.11. – 27.11.2020.

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Sistemi bezbenosti Doc. dr Dejan Labović 23.11.2020     11:00

 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 23.11.2020   10:00

 

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 26.11.2020    10:00
Spoljna potitika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 27.11.2020    10:00
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 26.11.2020    12:30
Ples Božidar Mihailović 25.11.2020.   10:00
Krizni menadžment Žarko Braković 27.11.2020.   11:00