Izvor: Studentska služba

Obaveštavaju se studenti I godine da je prema današnjem planu za predmet Italijanski jezik 1 predviđena obrada sledećih oblasti iz gradiva 2. lekcije:

– lettura e comprensione (čitanje (umesto slušanja) i razumevanje, str. 26 i 27)
– aggettivi qualificativi (gramatička oblast – opisni pridevi, str. 28, savetuje se upotreba rečnika)
– articoli determinativi (gramatička oblast – određeni članovi, str. 29, kao i pregled gramatike str. 32)

Dodatne vežbe: str. 176, esercizi 8, 9.

Ove oblasti će svakako biti ponovljene kada bude organizovana online nastava.

Sva pitanja u vezi sa gradivom mogu se uputiti na mejl adresu: marinammeq@gmail.com

Predmetni nastavnik