Izvor: Studentska služba

Obaveštavamo Vas da smo danas, na prigodnoj svečanosti u ministarstvu, nakon 13 godina postojanja Fakulteta za diplomatiju i bezbednost (ranije Akademija), pred matičnim odborom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, primili akt o akreditaciji ustanove kao naučno-istraživačke organizacije (NIO).

Ovo je ključni akt koji je ustanovi bio potreban za ulazak u postupak akreditacije doktorskih akademskih studija i uslov za mogućnost da ustanova konkuriše na projektima ministarstava.

U oblasti društvenih nauka na FDB-u su akreditovane dve oblasti za NIO i to 1. političke nauke i 2. nauke o bezbednost. Fakultet za diplomatiju i bezbednost time je postao prvi i jedini privatni fakultet koji je akreditovan kao NIO za nauke o bezbednosti u istoriji Srbije. Ovo je veliki i važan rezultat za razvoj ustanove. Akreditacija važi do 23.10.2025. godine kada se ulazi u ciklus reakreditacije NIO.

Uprava FDB-a