Izvor: Studentska služba

Ispiti kod profesora Mihajla Vučića (Evropski odnosi i EU; Studije EU) zakazani za 2. oktobar 2020. u 12h pomeraju se za jedan sat unapred tako da ispit počinje u 13h istoga dana.

 

Predmetni profesor