Izvor: Studentska služba

U skladu sa preporukama resornog ministarstva vezano za epidemiološku situaciju sa pandemijom Covid-19, na predlog dekana, Nastavno-naučno veće  donelo je odluku o održavanju vanrednog ispitnog roka (Oktobar III) u školskoj 2019/2020. u periodu od ponedeljka 05.10. do petka 16.10.2020. godine.

Prijava ispita za ispitni rok Oktobar III je 01. i 02. oktobra od 10-13h.

Broj ispita koje student prijavljuje u ispitnom roku Oktobar III – nije ograničen.

Studenti koji ostvare uslov za upis u narednu godinu do 30.09. (zaključno sa tim datumom) mogu upisati narednu godinu u periodu od 28-30. septembra od 10-13h.

Studenti, koji steknu uslov po završetku ispitnog roka Oktobar III, narednu godinu mogu upisati 19. i 20. oktobra od 10-13h.

Uprava fakulteta