Izvor: Studentska služba

Rezultati kolokvijuma

Španski jezik 1 i 2

održanog 26.8.2020.

Položili su studenti koji imaju 11 i više poena:

Španski jezik 1
1. Jovan Mandić … 12,5

….

Španski jezik 2
1. Marta Zlatić … 11
2. Petar Ivošević … 5
3. Uroš Isailović … 11,5
4. Stefan Mik … 16
5. Anja Belić … 19
6. Borislav Vranješ … 13
7. Jovana Spasojević … 11
8. Tijana Videnović … 11
9. Anđela Vukadinović … 15
10. Tamara Filipović … 15,5
11. Nevena Milosavljević … 11,5

Predmetni profesor