Izvor: Katedra za produkciju

Obaveštavamo Vas da je Fakultet za diplomatiju i bezbednost i zvanično ušao u polje Umetnosti. Nacionalno akreditaciono telo je na 29. sednici Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održanoj 30. jula 2020. godine akreditovalo studijski program Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija. Obaveštenje o ishodu sedmice zvanišno je objavljeno na sajtu Nacionalnog akreditacionog tela https://www.nat.rs/2020/07/31/odrzana-29-elektronska-sednica-kapk/

Fakultet za diplomatiju i bezbednost
Katedra za produkciju dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija