Obaveštajno-bezbednosne službe, od dana 20.07.2020. godine

Junski ispitni rok školske 2019/2020.

R E Z U L T A T I

 

 1. Dragana Nana Mijović       – 9;
 2. Katarina Čurturilo              – 9;
 3. Sara Mitrović                      – 9;
 4. Vladimir Pavlović               – 9;
 5. Aleksandar Andrejević      – 8;
 6. Aleksandra Matijašević     – 8;
 7. Aleksandar Antonić           – 7;
 8. Boris Krstić                          – 7;
 9. Jovana Bojović                   – 7;
 10. Nenad Kalčić                      – 7;
 11. Nikola Živanović                – 7;
 12. Branka Urdov                     – 6;
 13. Hristina Janković               – 6;
 14. Jovana Teodorović            – 6;
 15. Aleksa Petrović                  – 5 (odustao na ispitu – nije sačinio ni seminarski rad po terminu);
 16. Aleksandar Ostojić            – 5 (odustao na ispitu);
 17. Jelena Mihajlović              – 5;
 18. Jovana Stefanović             – 5;
 19. Kristina Vujinović              – 5;
 20. Nikola Vujanović               – 5 (nije po terminu ni sačinio/branio seminarski rad).