ДЕБАТА

УКУПНЕ ОЦЕНЕ ПИСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА И ПРЕДИСПИТНИХ ПОЕНА

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/2020.

Предметни професор: Доц. др Данијела Бјеља

РЕД. БР. СТУДЕНТ ОЦЕНА
1. Александар  Антонић 013/17 10
2. Александар Остојић 032/17 10
3. Александра Матијашевић 001/19 10
4.  Андреа Јанковић 097/17 10
5. Борис Крстић 069/17 10
6. Драгана Нана Мијовић 005/17 10
 7. Јована Бојовић 117/17  10
8. Јована Теодоровић 004/17 10
9. Катарина Чутурило056/17 10
10. Марија Пузовић 081/17 10
11. Миљана Петровић 124/18 10
12. Ненад Калчић 170/19 10
13. Никола Живановић  009/17 9
14. Сара Митровић 090/17 10
15. Владимир Павловић  074/17 10
16. Алекса Петровић 026/17 9
17. Александар Андрејевић 087/17 9
18. Христина Јанковић 077/17 9
19. Бранка Урдов 089/17 6
20. Димитрије Тодоровић 014/17 6
21. Никола Вујановић  048/17 5
22. Раде Јовичић  090/17 5