Izvor: Studentska služba

Obaveštenje za sve studente koji polažu ispit iz ENGLESKOG JEZIKA kod dr Marijane Rašković

U junskom ispitnom roku ispit će se polagati samo pismeno u sličnoj formi kao što su izgledali kolokvijumi do sada. Gradivo obuhvata sav materijal sa predavanja, kao i sve što je bilo postavljeno na sajt fakulteta nakon toga.

Predmetni profesor