Španski jezik 1, rezultati kolokvijuma, 27.5.2020.

Izvor: Hristina Filipović, nastavnik stranog jezika

Ime i prezime (broj indeksa) ……………. broj bodova

Marijana Mošić 109/19 ……………. 16,25
Nevena Milosavljević 164/19 ……………. 13,50
Dušan Šarac 083/19 ……………. 5,00
Jovan Mandić 024/19 ……………. 4,50
Jovana Spasojević 142/19 ……………. 13,50
Borislav Vranješ 042/19 ……………. 20,00
Petar Ivošević 90/19 ……………. 13,00
Stefan Terzić ……………. 12,75

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 11 i više poena.