Izvor: Dušan Radulović, saradnik u nastavi

Poštovane koleginice i kolege,

U okviru današnjih vežbi, dostavljam Vam prezentaciju sa primerom odnosa sa javnošću u kriznim situacijama (uspešni primeri iz prakse pojedinih kompanija), shodno materiji dostavljanoj na prethodnim časovima.

Savetujem Vam da istu proučite kako bi Vam ispitna materija bila približnija.

Želim Vam uspeh u predstojećim ispitnim rokovima.

Srdačan pozdrav,
Dušan Radulović