Rezultati kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik, koji je održan 27. maja 2020.

Izvor: Nataša Kankaraš, nastavnik stranog jezika

Engleski jezik 1

Student ………. Broj poena

  1. Filip Dojčinović ………. 8,5
  2. Nikola Popović ………. 7,5
  3. Stefan Terzić ………. 6
  4. Stefan Jugović ………. nije položio

Engleski jezik 5

  1. Boris Krstić ………. 9,5
  2. Aleksandar Ostojić ………. 9,5
  3. Kristina Vujinović ………. 8
  4. Andjela Mandić ………. 7
  5. Anja Labović ………. 7

Engleski jezik 8

  1. Milica Jelesijević ………. 7