Izvor: Prof. dr Jelena Lopičić Jančić

Poštovani studenti,

imajući u vidu proglašenu pandemiju, u četvrtak 28. maja 2020. godine neće se održati nastava iz predmeta Krivično pravo – posebni deo u klasičnom obliku.

S obzirom da je ovo zadnji čas  potrebno je da  utvrdite gradivo iz predmeta krivično pravo posebni deo imajući u vidu data ispitna pitanja.

Tokom obrade i učenja koristite i Krivični zakonik Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005 – ispr, 107/2005 – ispr, 72/2009, 111/2009, 121/2012,104/2013, 108/2014 94/2016 i 35/2019) kao i Zakon o izmenama i dopunama krivičnog zakonika (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 35/2019).

Studenti koji nisu izabrali prezentacije mogu to uraditi i napisati mi preko emaila koje ispitno pitanje žele da imaju za prezentaciju. Prezentacije treba uraditi elektronskim putem i poslati meni na moj email: jelena.lopicic@vektor.net. Najkasnije do 31. maja 2020. godine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća tokom učenja, možete me kontaktirati na moj email.

S poštovanjem,

Prof. dr Jelena Lopičić Jančić