Izvor: Doc. dr Stevo Ivetić

Poštovane kolege masteri,

Dana 19.5.2020. godine nastavićemo sa obradom nastavnih jedinica iz predmeta Politika bezbednosti na način da ćemo po istom principu ponoviti jednu temu iz osnovne literature i sagledati aktuelne bezbjednosne politike u okviru saradnje država Savjeta Evrope.

1. KRITIČKE SIGURNOSNE STUDIJE: POVIJEST RAZLIKA

– Razlike između konstrutivizma i poststrukturalizma u bezbjednosnim studijama.

2. KOMITET EKSPERATAZA PROCJENU MJERA ZA SPRIJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA – MONEYVAL

– Organizacija i nadležnosti MONYVALA;

– Srbija i MONEYVAL.

3. GRUPA DRŽAVA PROTIV KORUPCIJE – GRECO

– Organizaciona struktura i nadležnosti.

– Srbija i GRECO.

4. GRUPA EKSPERATA SAVJETA EVROPE ZA SUZBIJANJE TRGOVINE LJUDIMA – GRETA

– Organizacija i nadležnosti.

– Srbija i GRETA.

5. EVROPSKI KOMITET ZA SPREČAVANJE MUČENJA I NEČOVJEČNOG MUČENJA ILI PONIŽAVAJUĆIH POSTUPAKA ILI KAZNI – CPT

– Organizacija i nadležnosti CPT

– Srbija, učešće i Izvještaji CPT.

Ivetić S. , BJELOGELIĆ S., Pojedini aspekti implementacije Evropske konvencije o sprečavanju mučenjai nečovječnog postupanja ili kažnjavanja sa osvrtom na njihovu primjenu u BiH, Godišnjak Evropskog defendologija centra, Banjaluka, broj 3, 2014. g.

Zahvaljujem se na odgovorima na prethodno obrađene oblasti, koji ukazuju na Vašu spremnost i sposobnost samostalnog istraživanja. O svim Vašim odgovorim imaćemo i usmena pojašnjenja predmetnog nastavnika na Fakultetu.

– Studenti koji nisu u potpunosti završili pisanje seminarskog rada potrebno je da to završe u dogovorenim terminima.

Srdačan pozdrav kolegama,

doc. dr Stevo Ivetić