Izvor: Ministar Mladen Šarčević

Obaveštavamo Vas da radi dogovora i zakazivanja besplatnog testiranja na COVID-19, zbog ulaska u Republiku Srbiju, studenti sa teritorije Republike Crne Gore mogu da se jave dr Maji Milanović na mejl maja.milanovic@ijzcg.me ili dr sci Sanji Medenici na mejl sanja.medenica@ijzcg.me

Testiranje na COVID-19 moći će da obave samo studenti koji budu imali obaveze na visokoškolskim ustanovama tokom maja meseca (praktična blok nastava ili ispitni rok). Na testiranje studenti će dolaziti sa E-MEJL PORUКOM КOJU TREBA DA DOBIJU OD VISOКOŠКOLSКE USTANOVE, u kojoj se navode njihove obaveze u maju. Sa negativnim rezultatom testa studenti će imati rok od 72 sata da uđu u Republiku Srbiju bez obaveze boravka u karantinu.

O ovoj proceduri visokoškolske ustanove treba da informišu svoje studente, koji treba da budu obuhvaćeni ovim testiranjem. S tim u vezi, visokoškolske ustanove navedenim studentima treba da pošalju email u kom ih obaveštavaju o obavezama kojima treba da pristupe tokom maja meseca, kao i o tome da će njihovo ime biti na spisku Vladine komisije za davanje dozvola za ulazak u Srbiju.

Spiskove navedenih studenata (na kojima se nalaze: ime i prezime, matični broj, broj indeksa) je zatim potrebno da visokoškolske ustanove pošalju svom Univerzitetu/Akademiji strukovnih studija, a sve informacije nakon objedinjavanja Univerzitet/Akademija Strukovnih Studija dalje će dostaviti Vladinoj Кomisiji za davanje dozvola za ulazak u Srbiju, na email: komisija.covid-19@gov.rs i sektor_za_visoko_obrazovanje@mpn.gov.rs

MINISTAR
Mladen Šarčević