Izvor: Studentska služba

Polaganje kolokvijuma i odbrana seminarskog rada u aprilskom ispitnom roku od 25. do 29. maja 2020. godine:

Predmetni nastavnik / saradnik u nastavi

Naziv predmeta

Termin

Prostorija

Natasa Kankaraš Engleski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 27. maj u 10h Amfiteatar
Doc. dr Stanimir Đukić Obaveštajno-bezbednosne službe 25. maj u 10h Velika učionica
Hristina Filipović Španski jezik 2 27. maj u 14:30h Velika učionica
Dr Marijana Rašković Engleski jezik 1, 2, 3, 4, 5 i 6 26. maj u 11h Amfiteatar
Doc. dr Gordana Mrdak Međunarodni ekonomski odnosi 28. maj u 10h Velika učionica
Prof. dr Slobodan Simović Međunarodna bezbednost 29. maj u 10h Amfiteatar

Polaganje kolokvijuma i odbrana seminarskog rada u junskom ispitnom roku od 15. do 19. juna 2020. godine:

Predmetni nastavnik / saradnik u nastavi

Naziv predmeta

Termin

Prostorija

Nataša Kankaraš Engleski jezik 2 17. jun u 10h Amfiteatar
Engleski jezik 4 17. jun u 12h
Engleski jezik 6 17. jun u 14h
Hristina Filipović Španski jezik 2 17. jun u 14:30h Velika učionica
Marina Milovanović Italijanski jezik 17. jun u 10h Velika učionica
Doc. dr Gordana Mrdak Međunarodni ekonomski odnosi 16. jun u 10h Velika učionica
Doc. dr Stanimir Đukić Obaveštajno-bezbednosne službe 15. jun u 10h Velika učionica
Dragan Ranđelović Zaštita i bezbednost informacija 19. jun u 11h Amfiteatar
Dr Marijana Rašković Engleski jezik 2 16. jun u 13h Amfiteatar
Engleski jezik 4 18. jun u 10h
Engleski jezik 6 18. jun u 10h
Dušan Radulović Osnovi politike i savremeni politički sistemi 15. jun u 12h Velika učionica
Prof. dr Slobodan Simović Međunarodna bezbednost 16. jun 11:30h Učionica

NAPOMENA:
U Junskom ispitnom roku kolokvijumi kod dr Marijane Rašković neće se polagati.