Izvor: FDB, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Skupština Srbije ukinula je vanredno stanje, koje je uvedeno 15. marta zbog epidemije koronavirusa. To znači da nema više policijskog časa, ukida se angažman vojske u civilne svrhe, stariji mogu napolje, gradski prevoz u Beogradu počinje da radi od petka 08.05, a od ponedeljka se deca vraćaju u vrtiće i dnevne boravke. To ipak ne znači da se ukidaju i sve vanredne mere koje su donete zbog epidemije koronavirusa. Odluka o ukidanju vanrednog stanja stupa na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku.

U skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 5. maja 2020. godine (koju možete preuzeti sa ovog linka) do kraja semestra Fakultet za diplomatiju i bezbednost organizovaće isključivo online nastavu. Semestar se završava 31. maja 2020. godine.

Aprilski ispitni rok biće organizovan u periodu od 01. do 12. juna. Prijava ispita će biti od 28. do 29. u terminu od 10-12h. Predmete u aprilskom ispitnom roku, bez obzira na pomeren termin održavanja roka, studenti mogu isključivo prijaviti iz zimskog semestra, ili iz prethodnih godina. Ne mogu se prijavljivati ispiti iz aktuelnog letnjeg semestra tekuće školske godine. Za prijavu ispita je potrebno izmiriti obaveze školarine zaključno sa mesecom  maj. Administrativna overa semestra biće u periodu prijave ispita za aprilski ispitni rok. Prilikom prijave ispitnog roka sa sobom poneti:

  1. Popunjen semestralni list;
  2. Indeks;
  3. Prijavu ispita.

Junski ispitni rok biće organizovan u periodu od 22. juna do 17. jula. Prijava ispita će biti od 18. do 19. u terminu od 10-12h. Za prijavu ispita je potrebno izmiriti obaveze školarine zaključno sa mesecom junom. Studenti mogu prijaviti ispite iz svih predmeta koje su slušali u bilo kom semestru.

Polaganje kolokvijuma i odbrana seminarskih radova,  koji su uslov za polaganje određenih ispita, biće organizovani u sedmici pre aprilskog i junskog ispitnog roka.

Kolokvijumi i odbrane seminarskih radova, u aprilskom roku, biće  organizovane od 25. do 29. maja. A u junskom ispitnom roku biće održani od 15. do 19. juna.

Predmetni nastavnik će naknadno odrediti termine kolokvijuma i odbrane semniraskih radova u predviđenom roku i informacijom na sajtu i oglasnoj tabli fakulteta obavestiti studente o terminima i satnici odbrane. Ukoliko nastavnik smatra da je kolokvijume i odbrane seminarskih radova moguće održati posredstvom online komunikacije, preporuka Uprave fakulteta je da se koristi i takva praksa, kako bi se umanjili rizici fizičkog okupljanja.

Ispitni rokovi, prijemni ispiti i upis nove generacije studenata školske 2020/21. godine na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost biće organizovani kao prethodnih godina uz obavezno poštovanje preventivnih mera. To podrazumeva da na ispitima neće biti dozvoljeno prisustvo studenata u broju većem od 15, kada se radi o manjim učionicama, odnosno 30 u većoj učionici i 50 studenata u amfiteatru. Za takve mere bezbednosti odgovorna je Uprava fakulteta, kao i sami predmetni nastavnici sa studentima na ispitu. Zbog toga je, u junskom roku, kao što je i do sada bila praksa, predmetnim nastavnicima ostavljena mogućnost da ispit iz jednog predmeta podele u više termina, u dogovoru sa studentima koji su prijavili ispit.

S obzirom na drugačiji način nastave koja je držana u proteklim danima, mnogi studenti iz različitih razloga nisu bili u mogućnosti da prisustvuju online nastavi. Stav Uprave fakulteta je da nijedan nastavnik evidenciju prisustva, niti aktivnost studenata, ne treba da evidentira kao isključivi uslov za izlazak studenata na ispit. To znači da prisustvo studenata na online predavanjima, kao i njihova aktivnost, nisu preduslov na izlazak na ispit, jer postoje opravdani razlozi u vanrednom stanju zbog kojih mnogi studenti nisu bili u mogućnosti. Ove predispitne obaveze ne smeju biti ograničavajući faktor koji će predmetni nastavnik koristiti, odnosno zabraniti izlazak studenta na ispit. Jedine predispitne aktivnosti koje će i dalje biti uslov za ispit jesu položen kolokvijum i odbranjen seminarski rad iz predmeta koji je silabusom i odlukom predmetnog nastavnika predviđen. Predmetni nastavnik ima prava da studentu ne dozvoli izlazak na pismeni/usmeni deo ispita isključivo ako student nije ispunio predispitnu obavezu položenog kolokvijuma i odbranjenog seminarskog rada. Svaki student koji je kao predispitne obaveze odbranio seminarski rad i/ili položio kolokvijum ima prava da prijavi ispit i polaže pismeni/usmeni deo ispita.

S obzirom na napor Uprave fakulteta da se rad i poslovanje na fakultetu optimalnije omogući, očekivane su greške i mogući problemi u funkcionisanju i komunikaciji, te se očekuje dodatno zalaganje i predusretljivost nastavnika, kao i studenata, kako bi predstojeći rad bio efikasniji.

Uprava Fakulteta za diplomatiju i bezbednost