Izvor: Predmetni profesor

Obaveštavaju se studenti II i III godine osnovnih akademskih studija da će konsultacije i elektronska nastava iz predmeta:

Metodologija političkih nauka;
Religija i politika;
Psihologija pokreta.

biti organizovana svakog radnog dana u terminu koji predmetni nastavnik dogovori sa studentima.

Konsultacije i nastava će biti po grupama od 10-15 studenata kako bi komunikacija bila efikasnija.

Neophodno je da studenti imaju pristup racunaru, internetu i aplikaciji Skype, kako bi se uspostavila direktna konferencijska veza.

Zainteresovani studenti za ovakav vid komunikacije bi trebalo da se prijave u sto kraćem roku, kako bi se formirale grupe i što pre krenulo sa nastavom.

Prijave slati na mejl predmetnog nastavnika mihajlo.manic@fdb.edu.rs

Predmetni nastavnik

SVA ELEKTRONSKA NASTAVA NA JEDNOM MESTU