Izvor: Studentska služba

Spisak studenata prve godine koji su polozili popravni kolokvijum I kod dr Marijane Rašković:

1. Liza Smiljanic
2. Dimitrije Doktor
3. Lazar Drekic
4. Dusan Sarac
5. Milica Sarac
6. Danica Maksimovic
7. Marinko Mijatovic
8. David Spengler
9. Sara Stojanovic
10. Marijana Mosic
11. Andjela Vukadinovic
12. Bojana Bozinic

Spisak studenata prve godine koji nisu polozili popravni kolokvijum I kod dr Marijane Rašković:

1. Ivan Franovic
2. Jovana Kaludjerovic
3. Popovic Nikola
4. Filip Dojcinovic
5. Petar Jovic
6. Jovana Cmiljic
7. Goran Marjanovic
8. Stefan Blagojevic

Spisak studenata prve godine koji su polozili popravni kolokvijum II kod dr Marijane Rašković:

1. Mina Miloradovic
2. Topolic Lazar
3. Marinko Mijatovic

Spisak studenata prve godine koji nisu polozili popravni kolokvijum II kod dr Marijane Rašković:

1. Jovana Cmiljic
2. Goran Marjanovic
3. Filip Dojcinovic
4. Marijana Mosic
5. Jovana Kaludjerovic
6. Popovic Nikola
7. Stefan Blagojevic

Napomena: Samo studenti koji su polozili OBA kolokvijuma imaju pravo da polazu ispit u januarskom ispitnom roku.

Predmetni profesor