Izvor: Studentska služba

Rezultati sa drugog kolokvijuma iz predmeta Osnovi prava sa ustavnim pravom

Održan: 09.01.2020. godine

Spisak studenata koji su položili kolokvijum:

  1. Kristina Marjanović 029/19 – 9 (devet)
  2. Dejana Babić 108/19 – 9 (devet)
  3. Nenad Vasić 143/19 – 8 (osam)
  4. Vasilisa Denda 078/19 – 8 (osam)
  5. Ilija Blagojević 087/19 – 7 (sedam)
  6. Igor Kovačević 147/19 – 6 (šest)
  7. Stefan Blagojević 062/19 – 6 (šest)
  8. Milica Šarac 084/19 – 6 (šest)
  9. Filip Dojčinović 032/19 – 6 (šest)

Predmetni profesor