Izvor: Studentska služba

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

12.12.2019

KRIVIČNO PRAVO OPŠTI DEO

IME PREZIME…..BR. INDEKSA……………………………………REZULTAT

 1. Andrijana Anakijev 074/18………………………………….10/30
 2. Dunja Vujanić 090/18………………………………….13/30
 3. Isidora Stojanović 126/18………………………………….2/30
 4. Iva Kovačević 071/18………………………………….25/30
 5. Ivana Mićić 034/18………………………………….17/30
 6. Lazar Faraga 121/18………………………………….29/30
 7. Marija Savić 047/18………………………………….12/30
 8. Matija Janković 142/18………………………………….10/30
 9. Milica Aleksić 021/18………………………………….22/30
 10. Miloš Žižić 013/18………………………………….16/30
 11. Milutin Nikolić 042/18………………………………….4/30
 12. Natalija Miljković 008/18………………………………….15/30
 13. Nevena Sakić 031/18………………………………….12/30
 14. Petar Anđelković 038/18………………………………….0/30
 15. Sandra Milovančević 089/18………………………………….4/30
 16. Stefan Marković 007/18………………………………….6/30
 17. Vanja Samardžić 113/18………………………………….10/30
 18. Zorana Šćepanović 156/18………………………………….12/30