Izvor: Studentska služba

Student II godine Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Milan Dragačević dobio je stipendiju za program “Change the World United Nations” koji je održan  od 28. do 30. marta 2019. godine u Njujorku. Change the World Conferences podržava ‘Associazione Diplomatici’, italijanska nevladina organizacija koja ima specijalni konsultativni status pri ECOSOC-u Ujedinjenih nacija. Milan je  imao priliku da sa više od 2000 studenata iz celog sveta vodi debatu o glavnim temama na međunarodnoj političkoj sceni, kao i da učestvuje u radu Generalne skupštine UN, na kojoj  je u najboljem svetlu predstavljao Fakultet za diplomatiju i bezbednost i Republiku Srbiju.

Processed with RNI Films

Processed with RNI Films. Preset 'None'

 

 

 

 

 

 

Processed with RNI Films