Izvor: Studentska služba

Na predlog dekana Nastavno-naučno veće na sednici održanoj 27. septembra 2019. godine prihvatilo je odluku o održavanju Vanrednog ispitnog roka u školskoj 2018/2019. koji će se održati u periodu od ponedeljka 28.10. do petka 1.11.2019. godine

Uslovi pod kojima je odobren rok:

1. Prijava ispita obavlja se 10. i 11. oktobra od 10-13h;
2. Studenti mogu prijaviti najviše 2 (dva) ispita;
3. Studenti prilikom prijave ispita moraju imati najmanje stečenih 23 ESPB;
4. Studenti koji imaju uslov za upis naredne školske godine, odnosno stečenih minimum 37 ESPB nemaju pravo polaganja ispita u ovom ispitnom roku, kao ni studenti koji imaju manje od 23 ESPB; (n.pr: Student koji upisuje II godinu, a ima najmanje 23 ESPB, može prijaviti najviše 2 ispita koji u zbiru sa prethodno stečenim bodovima iznose najmanje 37 ESPB. Studenti koji upisuju III godinu u prvoj godini moraju imati najmanje 37 ESPB, a u drugoj najmanje 23 ESPB, mogu prijaviti najviše 2 ispita iz druge godine i time zbirno sa prethodno stečenim bodovima iz druge godine ostvariti najmanje 37 bodova i steći uslov za upis III godine.
5. Upis u II i III godinu studija za studente koji su polagali ispite u Vanrednom ispitnom roku obavljaće se u periodu od 4. do 8. novembra 2019. godine od 10-13h.

Uprava fakulteta