Izvor: Studentska služba

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA KRIVIČNO PRAVO POSEBAN DEO
ODRŽANOG DANA 13.09.2019. GODINE

1. Anja Tomić – 13/30
2. Dimitrije Todorović – 12/30
3. Katarina Marjanović – 11/30

Predmetni profesor