Izvor: Studentska služba

REZULTATI PORAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA

KRIVIČNO PRAVO – OPŠTI DEO

03.09.2019.

Ime i prezime studenta

Rezultat

Luka Miljković 33/17

11/30

Nikola Isidorović 47/17

25/30

Teodora Petrović 70/17

6/30

Katarina Morić 71/17

10/30

Anđela Mandić 125/17

11/30

 

Predmetni profesor