Prijemni ispit: Datum testiranja 7. jul 2020. godine u 10 časova

Pune stipendije za prvu godinu za 10 najboljih...

Comments Off on Prijemni ispit: Datum testiranja 7. jul 2020. godine u 10 časova

Read More

Termini održavanja kolokvijuma i odbrane seminarskog rada

Aprilski i junski ispitni rok školske 2019/2020. godine...

Comments Off on Termini održavanja kolokvijuma i odbrane seminarskog rada

Read More

Nemački jezik 2: Rezultati ispita

Rezultati ispita održanog u junskom ispitnom roku...

Comments Off on Nemački jezik 2: Rezultati ispita

Read More

Religija i politika: Termini polaganja ispita

Termini polaganja ispita po grupama u junskom ispitnom roku...

Comments Off on Religija i politika: Termini polaganja ispita

Read More