UNIVERZITET “UNION NIKOLA – TESLA”, ul. Cara Dušana 62-64, u Beogradu

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST, Travnička br. 2 Beograd

KONKURS

za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija
u školskoj 2016/2017. godinu na studijskom programu

NOVINARSTVO

Fakultet za diplomatiju i bezbednost (u daljem tekstu Fakultet) u prvom upisnom roku upisuje 50 studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini.

Kandidati koji konkurišu, mogu da se prijavljuju i upisuju na studijski program Novinarstvo koji je u postupku akreditacije, obima 240 ESPB u trajanju od četiri godine, radi sticanja zvanja Diplomirani novinar – politikolog.

Uslovi upisa

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati sa prethodno završenim srednjim obrazovanjem.

Kandidat za upis polaže prijemni ispit koji se sastoji od Testa opšteg znanja i informisanosti.

Rangiranje će se izvršiti prema merilima navedenim u tekstu ovog Konkursa, tako što će se formirati rang lista.
Strani državljanin se može upisati pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi priznatu stranu ispravu o završenoj srednjoj školi. Lica koja poseduju dokumenta Republike Srpske konkurišu bez priznavanja strane isprave.

Predaja dokumenata vršiće se u Sekretarijatu, Travnička br. 2, Beograd.

Konkursni termini

• Prijavljivanje kandidata od 20. juna 2016. god.
od 10,00 do 14,00 sati
• redosled kandidata biće objavljen 26. juna 2016. god.
• upis primljenih kandidata do 10. jula 2016. god.

Dokumenti koji se podnose na konkurs (prilikom prijavljivanja za polaganje prijemniog)

1. prijavni list (koji se može dobiti u Studentskoj službi ili na sajtu Fakulteta)
2. izvod iz knjige rođenih
3. državljanstvo
4. svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole
5. diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
6. lićna karta
7. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs podnosi fotokopije navedene dokumentacije, koje se zadržavaju, uz originale, koji se podnose na uvid.

Dokumenti koji se podnose prilikom upisa

Kandidati uz prijavu podnose i sledeća dokumenta:

1. Original srednjiškolskih dokumenata
2. Original Izvoda iz matične knjige rođenih (novi obrazac)
3. Original državljanstvo (novi obrazac)
4. Dva popunjena ŠV-20 (dobija se u Studentskoj službi)
5. Studentska knjižica – indeks (dobija se u Studentskoj službi)
6. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
7. Dokaz o uplati školarine, odnosno dokaz o uplati prve rate školarine

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija čini opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju i rezultat postignut na testu opšteg znanja i informisanosti i to:

– Opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda pomnoži sa dva, tako da kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova.
– Rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se do 60 bodova.

Naknade

Za studente koji upisuju studijski program osnovnih akademskih studija školrina iznosi 3.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko studenti uplaćuju kompletan iznos školarine ostvaruju mogućnost popusta od 10% na iznos.

Postoji mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata.

Prilikom upisa podnosi se uplatnica sa uplaćenom prvom ratom od minimum 1.100 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Ostatak se uplaćuje u 10 mesečnih rata po 190 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti do svakog 5. u narednom mesecu.

Uplate se vrše na tekući račun Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Travnička br. 2, Beograd, koji se vodi AiK Banke Beograd, br. računa 105-3335-15.

Državljani Republike Srbije (kao i lica koja imaju pravo da se upisuju na Akademiju pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije) sa završenom višom školom ili lica koja prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (osim prve godine) upisuju se u upisnom roku na onu godinu osnovnih studija, za koju ispunjavaju uslove, bez polaganja prijemnog ispita.

Dokumenta koja su potrebna za upis studenata koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova na drugu i treću godinu osnovnih akademskih studija su:

1. Original diplome o završenom srednjoškolskom obrazovanju i svedočanstava svih razreda srednje škole
2. Original Izvoda iz matične knjige rođenih (novi obrazac)
3. Uverenje druge visokoškolske ustanove o položenim ispitima
4. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm.
5. Dokaz o uplati troškova upisnine

             DEKAN
Prof. dr Nenad Đorđević

—————————————

Konkurs 2016/2017.

UNIVERZITET “UNION NIKOLA – TESLA”, ul. Cara Dušana 62-64, u Beogradu

Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Travnička br. 2 Beograd

KONKURS

za upis studenata u prvu godinu

osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godinu

Fakultet za diplomatiju i bezbednost (u daljem tekstu Fakultet) u prvom upisnom roku upisuje 100 studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini.

Kandidati koji konkurišu, mogu da se prijavljuju i upisuju na akreditovani studijski program Diplomatija i bezbednost, obima 180 ESPB u trajanju od tri godine, radi sticanja zvanja Politikolog za diplomatiju i bezbednost.

Uslovi upisa

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati sa prethodno završenim srednjim obrazovanjem.

Kandidat za upis polaže prijemni ispit koji se sastoji od Testa opšteg znanja i informisanosti.

Rangiranje će se izvršiti prema merilima navedenim u tekstu ovog Konkursa, tako što će se formirati rang lista.

Strani državljanin se može upisati pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi priznatu stranu ispravu o završenoj srednjoj školi. Lica koja poseduju dokumenta Republike Srpske, konkurišu bez priznavanja strane isprave.

Predaja dokumenata vršiće se u sekretarijatu, Travnička br. 2, Beograd.

Konkursni termini u prvom upisnom roku

Prijavljivanje kandidata 01. juna – 29. juna 2015. god. od 10,00 do 14,00 sati
polaganje prijemnog ispita 04. i 05. jula 2016. god.
preliminarna rang lista 07. jula 2016. god.
prigovor na prelimiinarnu rang listu 08. jula 2015. god.
redosled kandidata biće objavljen 09. jula 2015. god.
upis primljenih kandidata 13. jula – 17. jula 2015. god.

Polaganje prijemnog ispita održaće se 04. i 05. jula 2016. godine u vremenu od 10.30 do 13.00 sati. Kandidat treba da ponese na polaganje prijemnog ispita važeću ličnu kartu ili pasoš.

Konkursni termini u drugom upisnom roku

Prijavljivanje kandidata 31. avgust – 07. septembra 2016. god. od 10,00 do 14,00 sati
polaganje prijemnog ispita 11. septembra 2016. god.
preliminarna rang lista 14. septembra 2016. god.
prigovor na preliminarnu rang listu 16. septembra 2016. god.
redosled kandidata biće objavljen 18. septembra 2016. god.
upis primljenih kandidata 21. septembra – 30. septembra 2016. god.

 

Polaganje prijemnog ispita održaće se 12. septembra 2016. godine u vremenu od 10.30 do 13.00 sati. Kandidat treba da ponese na polaganje prijemnog ispita važeću ličnu kartu ili pasoš i hemijsku olovku.

Dokumenti koji se podnose na konkurs (prilikom prijavljivanja za polaganje prijemnog)

 1. prijavni list (koji se može dobiti u Studentskoj službi ili na sajtu Akademije)
 2. izvod iz knjige rođenih
 3. svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole
 4. diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
 5. lićna karta
 6. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs podnosi fotokopije navedene dokumentacije, koje se zadržavaju, uz originale, koji se podnose na uvid.

Dokumenti koji se podnose prilikom upisa

Kandidati uz prijavu podnose i sledeća dokumenta:

 1. Original srednjiškolskih dokumenata
 2. Original Izvoda iz matične knjige rođenih (novi obrazac)
 3. dva popunjena ŠV-20 (dobija se u Studentskoj službi)
 4. studentska knjižica – indeks (dobija se u Studentskoj službi)
 5. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
 6. Dokaz o uplati školarine, odnosno dokaz o uplati prve rate školarine

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija čini opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju i rezultat postignut na testu opšteg znanja i informisanosti i to:

–       Opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda pomnoži sa dva, tako da kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova.

–       Rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se do 60 bodova.

Naknade

Za studente koji upisuju studijski program osnovnih akademskih studija školrina iznosi 4.600 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata.

Prilikom upisa podnosi se uplatnica sa uplaćenom prvom ratom od minimum 1.100 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Uplate se vrše na tekući račun Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Travnička br. 2, Beograd, koji se vodi kod AiK Banke Beograd, br. računa 105-3335-15.

Upis lica sa višim obrazovanjem ili lica koji prelaze sa drugih samostalnih visokoškolskih ustanova (osim prve godine)

Državljani Republike Srbije (kao i lica koja imaju pravo da se upisuju na Fakultetu pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije) sa završenom višom školom ili lica koja prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (osim prve godine) upisuju se u upisnom roku na onu godinu osnovnih studija, za koju ispunjavaju uslove, bez polaganja prijemnog ispita.

Dokumenta koja su potrebna za upis studenata koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova na drugu i treću godinu osnovnih akademskih studija su:

 1. Original diplome o završenom srednjoškolskom obrazovanju i svedočanstava svih razreda srednje škole
 2. Original Izvoda iz matične knjige rođenih (novi obrazac)
 3. Uverenje druge visokoškolske ustanove o položenim ispitima
 4. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm.
 5. Dokaz o uplati troškova upisnine

DEKAN

prof. dr Nenad Đorđević

Napomene:

Sva potrebna tipska dokumenta za prijavljivanje i upis dobijaju se u Studentskoj službi

Sve informacije u vezi sa prijemnim ispitom, rezultatima i upisom mogu se naći na sajtu www.diplomatija.com, ili pozvati sledeći broj telefona: 011/ 26 20 186 ili 011/ 26 20 354.

 

UNIVERZITET “UNION NIKOLA – TESLA”, ul. Cara Dušana 62-64, u Beogradu

Fakultet za diplomatiju i bezbednost,Travnička br. 2 Beograd

KONKURS

za upis studenata na

master akademske studije u školskoj 2016/2017. godinu

U prvu godinu master akademskih studija Diplomatija i bezbednost u školskoj 2016/2017. godini upisaće se 50 studenata. Studijski program izvodi se u obimu od 120 ESPB bodova u trajanju od dve godine. Završetkom studija stiče se diploma akademskog zvanja, sa stručnim nazivom Master politikolog za diplomatiju i bezbednost.

U prvu godinu master akademskih studija Korporativna bezbednost u školskoj 2016/2017 godini upisaće se 40 studenata. Studijski program izvodi se u obimu od 120 ESPB bodova u trajanju od dve godine. Završetkom studija stiče se diploma akademskog zvanja, sa stručnim nazivom Master menadžer za korporativnu bezbednost.

Pravo upisa u prvu godinu master akademskih studija iz stava 1. i 2. imaju kandidati koji su prethodno završili osnovne akademske studije obima 180 do 240 ESPB i time stekli broj bodova određen studijskim programom i čija je diploma priznata na teritoriji Republike Srbije ili imaju odgovarajuću inostranu diplomu nostrifikovanu na teritoriji Republike Srbije.

Lica koja poseduju dokumenta Republike Srpske, konkurišu bez priznavanja strane visokoškolske isprave, pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u prvu godinu master akademskih studija čini opšti uspeh postignut na studijama prvog stepena i dužina studija.

Naknade

Za studente koji upisuju studijski program mater akademskih studija Diplomatija i bezbednost odnosno Korporativna bezbednost školarina iznosi 4.600 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata.

Školarina za školsku 2016/2017 iznosi 4.600 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Prilikom upisa podnosi se uplatnica sa uplaćenom prvom ratom od minimum 1.100 EURa u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Uplate se vrše na tekući račun Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Travnička br. 2, Beograd, koji se vodi kod AiK Banke Beograd, br. računa 105-3335-15.

POTREBNA DOKUMENTA

 1. Original diplome o završenim  osnovnim akademskim studijama obima 180 odn. 240 ESPB
 2. Original Izvoda iz matične knjige rođenih (novi obrazac)
 3. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm.
 4. Dokaz o uplati troškova upisnine

Prijava kandidata može se vršiti i putem mail-a: office@fdb.edu.rs

 

Napomene:

Sva potrebna tipska dokumenta za prijavljivanje i upis dobijaju se u Studentskoj službi

Sve informacije u vezi sa upisom mogu se naći na sajtu www.diplomatija.com, ili pozvati sledeći broj telefona: 011/ 26 20 186 ili 011/ 26 20 354.

DEKAN

prof. dr Nenad Đorđević