Nova konkursna dokumentacija je u pripremi.

Uprava fakulteta.