Informacije o školarini

Školarina za jednu školsku godinu na studijskom programu Diplomatija i bezbednost iznosi 4.600,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. Ovo se odnosi na sve studente Osnovnih i Master akademskih studija. Školarina za jednu školsku godinu na studijskom programu Novinarstvo iznosi 3.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate.

Ovaj iznos obuhvata sve troškove studija (prijava ispita za prva dva ispitna roka po odslušanom semestru, sva potrebna e-literatura za rad, učešće na okruglim stolovima i radionicama, prijava završnog rada, odbrana rada).

Uplata se vrši na sledeći način:

– 1.100,00 evra prilikom potpisivanju ugovora o školovanju
– Preostali deo školarine na studijskom programu Diplomatija i bezbednost i Korporativna bezbednost plaća se u deset rata po 350,00 evra počev od meseca oktobra 2015. godine, pa zaključno sa mesecom avgustom 2016. godine.

– Preostali deo školarine na studijskom programu Novinarstvo plaća se u deset rata po 290,00 evra počev od meseca oktobra 2015. godine, pa zaključno sa mesecom avgustom 2016. godine.

Studenti (državljani Republike Srbije, Republike Srpske i Crne Gore) koji školarinu plate u celini do početka školske godine 01.10.2014. godine ostvaruju popust od 10% , pa za njih godišnja školarina iznosi 4.140,00 evra.

Na uplate posle 01.10.2016. godine ne odobrava se popust od 10%.

Uplata školarine vrši se na tekući račun Fakulteta za diplomatiju i bezbednost broj 105-3335-15 kod AIK banke a.d., Beograd, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. Devizni račun Fakulteta za diplomatiju i bezbednost 105-0515120005222-04 takođe kod AIK banke a.d.

Uplata se može vršiti na šalterima pošte i svih banaka.

Obnova školske godine na Osnovnim i Master studijama iznosi 50% od školarine u godini koja se obnavlja.

Obnova apsolventskog staža iznosi 2.300,00 evra.

Primer uplatnice:

Nalog za uplatu