Na osnovu odluke Saveta Akademije za diplomatiju i bezbednost školarina, za prvih 30 upisanih studenata koji upisuju prvu godinu Osnovnih akademskih studija u školskoj 2013/2014. za jednu školsku godinu iznosi 2.990,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate.

Uplata školarine se vrši na sledeći način:

1. 1.000,00 evra prilikom potpisivanja Ugovora o školovanju

2. preostali deo školarine plaća se u 10 (deset) mesečnih rata po 199 evra, počev od oktobra 2013. zaključno sa avgustom 2014. godine.

3. uplata školarine vrši se na tekući račun Akademije broj 240-574276801500-92, kod Findomestic banke, Beograd, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate.

4. uplata se može vršiti na šalterima pošte i svih banaka, a ukoliko se uplata izvrši na šalterima Findomestic banke ne plaća se provizija na uplaćeni iznos.