TABELE UZ IZVEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU I OCENJIVANJU KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA

STANDARD 4
Tabela 4.1. Lista svih studijskih programa koji su akreditovani na visokoškolskoj ustanovi od 2011. godine sa ukupnim brojem upisanih studenata na svim godinama studija u tekućoj i prethodne 2 školske godine.
Tabela 4.2. Broj i procenat diplomiranih studenata (u odnosu na broj upisanih) u prethodne 3 školske godine u okviru akreditovanih studijskih programa.
Tabela 4.3. Prosečno trajanje studija u prethodne 3 školske godine.

STANDARD 6
Tabela 6.1. Naziv tekućih naučno – istraživačkih / umetničkih projekata, čiji su rukovodioci nastavnici stalno zaposleni u visokoškolskoj ustanovi.
Tabela 6.2. Spisak nastavnika i saradnika zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi, učesnika u tekućim domaćim i međunarodnim projektima.
Tabela 6.3. Zbirni pregled naučnoistraživačkih i umetničkih rezultata u ustanovi u prethodnoj kalendarskoj godini prema kriterijumima Ministarstva i klasifikacije umetničko-istraživačkih rezultata.
Tabela 6.4. Spisak SCI/ SSCI-indeksiranih radova po godinama za prethodni trogodišnji period.
Tabela 6.5. Lista odbranjenih doktorskih disertacija i umetničkih projekata (ime kandidtata, ime mentora, naziv disertacije i godina odbrane, publikovani rezultati) u visokoškolskoj ustanovi u prethodne tri školske godine.
Tabela 6.6. Spisak stručnih i umetničkih projekata koji se trenutno realizuju u ustanovi čiji su rukovodioci nastavnici stalno zaposleni u visokoškolskoj ustanovi.
Tabela 6.7. Spisak mentora prema trenutno važećim standardima koji se odnosi na ispunjenost uslova za mentore u okviru obrazovno-naučnog, odnosno obrazovnoumetničkog polja, kao i odnos broja mentora u odnosu na ukupan broj nastavnika na visokoškolskoj ustanovi.

STANDARD 7
Tabela 7.1. Pregled broja nastavnika po zvanjima i status nastavnika u visokoškolskoj ustanovi (radni odnos sa punim i nepunim radnim vremenom, angažovanje po ugovoru)
Tabela 7.2. Pregled broja saradnika i status saradnika u visokoškolskoj ustanovi (radni odnos sa punim i nepunim radnim vremenom, angažovanje po ugovoru)

STANDARD 8
Tabela 8.1. Pregled broja studenata po stepenima, studijskim programima i godinama studija na tekućoj školskoj godini
Tabela 8.2. Stopa uspešnosti studenata. Ovaj podatak se izračunava za studente koji su diplomirali u prethodnoj školskoj godini (do 30.09) a završili studije u roku predviđenom za trajanje studijskog programa
Tabela 8.3. Broj studenata koji su upisali tekuću školsku godinu u odnosu na ostvarene ESPB bodove (60), (37-60) (manje od 37) za sve studijske programe po godinama studija

STANDARD 9
Tabela 9.1. Broj i vrsta bibliotečkih jedinica u visokoškolskoj ustanovi
Tabela 9.2. Popis informatičkih resursa

STANDARD 10
Tabela 10.1. Broj nenastavnih radnika zaposlenih sa punim ili nepunim radnim vremenom u visokoškolskoj ustanovi u okviru odgovarajućih organizacionih jedinica

STANDARD 11
Tabela 11.1. Ukupna površina (u vlasništvu visokoškolske ustanove i iznajmljeni prostor) sa površinom objekata (amfiteatri, učionice, laboratorije, organizacione jedinice, službe)
Tabela 11.2. Lista opreme u vlasništvu visokoškolske ustanove koja se koristi u nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu
Tabela 11.3. Nastavno-naučne i stručne baze

STANDARD 15
Tabela 15.1. Spisak svih akreditovanig studijskih programa doktorskih studija
Tabela 15.2 Spisak organizacionih jedinica, koje se bave ujednačavanjem kvaliteta svih doktorskih studija na visokoškolskoj ustanovi (Savet doktorskih studija, doktorska škola…)
Tabela 15.3 Spisak članova organizacionih jedinica za kvalitet doktorskih studija visokoškolske ustanove i studijskih programa

PREUZMI SVE TABELE