Raspored predavanja za OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE u školskoj 2013/2014. godini

Zimski semestar

Zimski semestar počinje 7. oktobra 2013. godine

I semestar

2013/2014. PON. UTO. SRE. ČET. PET.
1. 9:00 – 9:45 Sociologija Evropski odnosi i EU Drugi strani jezik Osnovi prava Engleski jezik
2. 9:50 – 10:35 Sociologija Evropski odnosi i EU Drugi strani jezik Osnovi prava Engleski jezik
3. 10:40 – 11:25 Sociologija Dodatni oblici nastave (DON) Informatika Osnovi prava Engleski jezik
4. 11:50 – 12:35 Osnovi bezbednosti Osnovi bezbednosti Informatika
5. 12:40 – 13:25 Osnovi bezbednosti Informatika

III semestar

2013/2014. PON. UTO. SRE. ČET. PET.
1. 9:00–9:45 Međunarodna bezbednost Politički sistem Srbije Politički sistem Srbije Krivično pravo (opšti deo) Drugi strani jezik
2. 9:50-10:35 Međunarodna bezbednost Politički sistem Srbije Politički sistem Srbije Krivično pravo (opšti deo) Drugi strani jezik
3. 10:40–11:25 Međunarodna bezbednost Međunarodno javno pravo Međunarodno javno pravo Istorija diplomatije Engleski jezik
4. 11:50–12:35 Međunarodna bezbednost Međunarodno javno pravo Međunarodno javno pravo Istorija diplomatije
5. 12:40–13:25 Engleski jezik Engleski jezik

V semestar

2013/2014 PON. UTO. SRE. ČET. PET.
1. 9:00-9:45 Diplomatske veštine (Protokol) Evropski odnosi i EU Diplomatske veštine (Debata) Krizni menadžment Engleski jezik
2. 9:50-10:35 Diplomatske veštine (Protokol) Evropski odnosi i EU Diplomatske veštine (Debata) Krizni menadžment Engleski jezik
3. 10:40-11:25 Spoljna politika Srbije Teorije konflikata | Geopolitika Drugi strani jezik Krizni menadžment Diplomatske veštine (Ples)
4. 11:50-12:35 Spoljna politika Srbije Teorije konflikata | Geopolitika Drugi strani jezik Diplomatske veštine (Ples)
5. 12:40-13:25 Spoljna politika Srbije

Letnji semestar

Letnji semestar počinje 18. februara, a završava 30. maja 2014.

II semestar

2012/2013. PON. UTO. SRE. ČET. PET.
1. 9:00-9:45 Osnovi diplomatije Religija i politika Osnovi politike i teorije političkih sistema Ustavno pravo Engleski jezik
2. 9:50-10:35 Osnovi diplomatije Religija i politika Osnovi politike i teorije političkih sistema Ustavno pravo Engleski jezik
3. 10:40-11:25 Osnovi diplomatije Religija i politika Osnovi politike i teorije političkih sistema Ustavno pravo Engleski jezik
4. 11:50-12:35 Osnovi diplomatije Sistem bezbednosti Drugi strani jezik
5. 12:40-13:25 Sistem bezbednosti Drugi strani jezik
6. 13:30-14:15 Sistem bezbednosti

IV semestar

2012/2013. PON. UTO. SRE. ČET. PET.
1. (9:00-9:45) Savremene političke teorije
Zeštita i bezbednost informacija
Metodologija političkih nauka Drugi strani jezik Metodologija političkih nauka
2. (9:50-10:35) Savremene političke teorije
Zeštita i bezbednost informacija
Metodologija političkih nauka Drugi strani jezik Metodologija političkih nauka
3. (10:40-11:25) Savremene političke teorije
Zeštita i bezbednost informacija
Engleski jezik Drugi strani jezik
4. (11:50-12:35) Savremene političke teorije Bezbednosni menadžment Engleski jezik Krivično pravo – Poseban deo
5. (12:40-13:25) Bezbednosni menadžment Engleski jezik Krivično pravo – Poseban deo
6. (13:30-14:15)

VI semestar

2012/2013 PON. UTO. SRE. ČET. PET.
1. 9:00-9:45 Međunarodni odnosi Obaveštajno bezbednosne službe | Međunarodni ekonomski odnosi Drugi strani jezik Engleski jezik Krivično procesno pravo
2. 9:50-10:35 Međunarodni odnosi Obaveštajno bezbednosne službe | Međunarodni ekonomski odnosi Drugi strani jezik Engleski jezik Krivično procesno pravo
3. 10:40-11:25 Međunarodni odnosi Obaveštajno bezbednosne službe | Međunarodni ekonomski odnosi Bezbednosne veštine (Debata) Engleski jezik Bezbednosna kultura
4. 11:50-12:35 Međunarodni odnosi Bezbednosne veštine (Debata) Bezbednosna kultura
5. 12:40-13:25 Ples
6. 13:30-14:15 Ples