Osnovne akademske studije – Diplomatija i bezbednost

Nastavni plan i program osnovnih akademskih studija

Šifra Naziv predmeta S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. 0107 Sociologija 1 T-M O 2 1 5
2. 0307 Osnovi prava 1 T-M O 2 1 5
3. 0207 Osnovi bezbednosti 1 N-S O 3 1 6
4. 0507 Evropski odnosi i EU 1 S-A O 1 1 4
5. 0407 Informatika 1 A-O O 1 2 4
6. 0607 Engleski jezik I 1 A-O O 2 1 3
7. 0707 Drugi strani jezik I 1 A-O O 1 1 3
8. 0807 Osnovi diplomatije 2 T-M O 3 1 6
9. 0907 Sistemi bezbednosti 2 N-S O 2 1 5
10. 1107 Ustavno pravo 2 T-M O 2 1 5
11. 1207 Osnovi politike i teorije političkih sistema 2 N-S O 2 1 5
12. 1007 Religija i politika 2 T-M O 1 1 3
13. 1307 Engleski jezik II 2 A-O O 2 1 3
14. 1407 Drugi strani jezik II 2 A-O O 1 1 3
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 60
DRUGA GODINA
1. 1507 Međunarodno javno pravo 3 N-S O 3 1 7
2. 1607 Politički sistem Srbije 3 N-S O 3 1 7
3. 2307 Međunarodna bezbednost 3 N-S O 3 1 6
4. 1807 Krivično pravo (opšti deo) 3 T-M I-I 2 1 4
1907 Istorija diplomatije
5. 2007 Engleski jezik III 3 A-O O 2 1 3
6. Drugi strani jezik III 3 A-O O 1 1 3
7. 2107 Savremene političke teorije 4 T-M O 3 1 7
8. 2507 Zaštita i bezbednost informacija 4 S-A O 2 1 4
9. 2407 Metodologija političkih nauka 4 T-M O 3 1 7
10. 2207 Krivično pravo (poseban deo) 4 T-M | S-A I-I 2 1 4
2307 Bezbednosni menadžment
11. 2607 Engleski jezik IV 4 A-O O 2 1 4
12. Drugi strani jezik IV 4 A-O O 2 1 4
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 60
TREĆA GODINA
1. 2807 Spoljna politika Srbije 5 S-A O 2 1 4
2. 2707 Krizni menadžment 5 S-A O 2 1 4
3. 2907 Kriminalistika 5 T-M O 1 1 4
4. 3007 Teorije konflikata 5 S-A | T-M I-I 1 1 4
3107 Geopolitika
5. 3207 Diplomatske veštine 5 O 3 3 8
6. 3307 Engleski jezik V 5 A-O O 1 1 3
7. Drugi strani jezik V 5 A-O O 1 1 3
8. 3407 Međunarodni odnosi 6 N-S O 3 2 6
9. 3507 Obaveštajno bezbednosne službe 6 S-A | N-S I-I 2 1 4
3607 Međunarodni ekonomski odnosi
10. 3707 Bezbednosne veštine 6 O 3 3 8
11. 3807 Engleski jezik VI 6 A-O O 2 1 3
12. Drugi strani jezik VI 6 A-O O 2 1 3
13. 3907 Završni rad 6 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 60
Ukupno ESPB bodova 180