——————

VAŽNA NAPOMENA: Fakultet za diplomatiju i bezbednost je reakreditovan i prelazi sa strukture 3+2, na strukturu 4+1 na osnovnim akademskim studijama, na studijskom programu Diplomatija i bezbednost.

Knjigu predmeta možete preuzeti sa ovog linka.

——————

Osnovne studije – Diplomatija i bezbednost

I godina

Jedna od velikih tema socilologije kao nauke jeste – svet koji se menja. Sociologija je rođena u promenama koje su iznedrile industrijski društveni poredak Zapada, toliko drugačiji od oblika života osobenih za prethodna društva. Svet koji je stvoren u tim promenama predstavlja prvenstveni predmet sociološke analize. Tempo društvenih promena nastavio je da se ubrzava, tako da je mogućno da se već nalazimo na pragu tranzicija koje će biti fundamentalne koliko i one krajem osamnaestog i početkom devetnaestog veka. Zadatak sociologije je, pre svega, da prikaže promene do kojih je došlo u prošlosti i da predvidi i formuliše najbitnije pravce promena savremenog društva.
E-nastava za 05.10.2020. (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 19.10.2020. (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
2. Sticanje socioloskog pogleda na stvari (desni taster misa, open link in new tab)
5. Da li je sociologija nauka (desni taster misa, open link in new tab)
7. Ljudska vrsta (desni taster misa, open link in new tab)
10. Socijalizacija (desni taster misa, open link in new tab)
11. Zivotni tok (desni taster misa, open link in new tab)
12. Smena generacija (desni taster misa, open link in new tab)
14. Najranija drustva lovci i skupljaci (desni taster misa, open link in new tab)
15. Pastirska i agrarna dustva (desni taster misa, open link in new tab)
22. Neverbalno komuniciranje (desni taster misa, open link in new tab)
DRUŠTVA PRVOG, DRUGOG I TREĆEG SVETA (VEŽBE)
NOVO-INDUSTRIJALIZOVANE ZEMLJE (VEŽBE)
MOĆ I LEGITIMNA VLAST (VEŽBE)
DEMOKRATIJA (VEŽBE)
GLOBALIZACIJA KAO DANAŠNJA DRUŠTVENA PROMENA (VEŽBE)
Političke stranke i glasanje u zapadnim zemljama (vežbe za 23.11.2020)
36. Prvi mas mediji – dnevne novine
39. Pitanje regulisanja medija
40. Multimediji
41. Internet
42. Definisanje religije
43. Raznovrsnost religija
16. Neindustrijske civilizacije i tradicionalne drzave
21. Proucavanje svakodnevnog zivota
22. Neverbalno komuniciranje
23. Drustvena pravila i govor 
24. Lice, telo i govor u interakciji
25. Interakcija u vremenu i prostoru
27. Mikro i makrosociologija
37. Dejstvo televizije
38. Globalizacija medija
E-nastava za 30.11.2020. (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 10.12.2020. (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 14.12.2020. (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 21.12.2020. (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)

Primarni cilj nastave јe da studenti ovladaјu temeljnim znanjima o državnom i pravnom poretku, o suštini pravne nauke i njenim osnovama, naјvažniјim pravnim institutima i usvoјe, pored diplomatsko-bezbednosnog, i pravnički način razmišljanja i zaključivanja. Shvate, da danas niјe moguće zamisliti modernog diplomatu, pripadnika savremenog bezbednosnog korpusa, koјi niјe opremljen osnovnim pravnim znanjima, niti dobrog diplomatu koјi ne poseduјe јasnu svest o tome da јe pravo oruđe koјim se јednako dobro može „i krov nad glavom sazidati i grob iskopati“. Ustav, osnovni izvor svih prava, iz njega „izviru“ sve druge pravne norme. On je „stožer“ pravnog sistema jedne zemlje, koji daje pravni osnov za uredjenje pravne države (osim u nekim zemljama gde se primenjuje Anglosaksonsko „Common Law“ pravo). Ustavno pravo, kao grana prava obuhvata, norme Ustava, zakona i dr. pravnih izvora, koji se odnose na organizaciju najviše državne vlasti i njeno pravno ograničenje putem individualnih i kolektivnih ljudskih prava. Ustavno pravo je fundamentalna grana unutrašnjeg javnog prava, zato što proučava norme koje se nalaze u vrhu pravnog sistema i poseduju najjaču pravnu snagu.
Osnovni ciljevi predmeta su upoznavanje sa bazičnom nastavno-naučnom disciplinom iz koјe se granaјu broјne speciјalizovane i stručne discipline iz oblasti bezbednosti; razviјanje kreativne misli kod studenata, motivaciјa za učenje; sposobnosti za brzo razmišljanje, pravilno rasuđivanje i pravovremeno prepoznavanje poјava i procesa koјe mogu ugroziti sistem bezbednosti.
Elektronska nastava za 09.10.2020. (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 16.11.2020. (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
Elektronska nastava za 30.10.2020. (desni taster misa, open link in new tab)
Elektronska nastava za 27.11.2020. (desni taster misa, open link in new tab)
Elektronska nastava za 04.12.2020. (desni taster misa, open link in new tab)
Elektronska nastava za 11.12.2020. (desni taster misa, open link in new tab)
Elektronska nastava za 18.12.2020. (desni taster misa, open link in new tab)
Elektronska nastava za 25.12.2020. (desni taster misa, open link in new tab)
Studije Evropske Unije su usko povezane sa aktuelnim procesom evropskih inegracija, koji kao takav je veoma kompleksan i zahteva interdisciplinarni pristup, isto kao i sam fenomen EU. U tom kontekstu, posvećuje se pažnja istorijskom, politikološkom, pravnom, institucionalnom, ekonomskom, bezbednosnom i međunarodnom aspektu same EU. Stečenim znanjem, studenti dobijaju određene kvalifikacije koje im omogućuju lakši pristup na evropskom tržistu rada, kao i u evropskim agencijama u kojima Srbija postupno dobija svoje mesto i ulogu.

Elektronska nastava za 18.02.2021. godine (desni taster miša, open link in new tab)
Elektronska nastava za 12.03.2021. godine (desni taster miša, open link in new tab)
Elektronska nastava za 19.03.2021. godine (desni taster miša, open link in new tab)
Elektronska nastava za 02.04.2021. godine (desni taster miša, open link in new tab)
Elektronska nastava za 09.04.2021. godine (desni taster miša, open link in new tab)
Elektronska nastava za 28.04.2021. godine (desni taster miša, open link in new tab)
Elektronska nastava za 10.05.2021. godine (desni taster miša, open link in new tab)

Student može sa razumevanjem da čita stručnu literaturu, i upozna se sa stručnim terminima kako bi ih i sam upotrebljavao. On stiče napredniјe komunikativne kompetenciјe i јezičke veštine (govor, čitanje i pisanje), i ovladava stručnim vokabularom vezanim za oblast politikologiјe i bezbednosti.

Nastava za 01.12.2020. godine

Diplomatija je moćno oruđe jedne zemlje, pomoći koje ista ostvaruje svoje spoljno političke ciljeve između ostalog , putem formalnih ili prećutnih pregovora, prikupljanjem informacija, objašnjenjem namera, lobiranjem. Kada države žele da ostvare i očuvaju određeni stepen komunikacije u kontekstu rezidencijalne diplomatije, iste se bave pre svega, zaštitom svojih interesa, što u suštini podrazumeva: predstavljanje zemlje, unapređenje prijateljskih odnosa, pregovaranje, lobiranje, razjašnjavanje namera, prikupljanje informacija, davanje političkih saveta, spoljnotrgovinskih odnosa, propagande, konzularna pitanja i sl. Period sticanja nezavisnosti brojnih nacija, koje pod okriljem sistema UNa, dobijaju svoju šansu za bolje pozicioniranje u medjunarodnim odnosima otvorio je eru moderne, multilateralne i samitske diplomatije, teme koje su posebno razrađene u okviru ovog predmeta.

E-nastava za 8.10.2020. (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 16.10.2020. (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 23.10.2020. (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 23. i 30.10.2020. (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 06.11.2020. dodatak nastavi (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 06.11.2020. Prezentacija 1 (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 06.11.2020. Prezentacija 2 (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 13.11.2020. Pregovaranje (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 12. i 19.11.2020. (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 11.12.2020. Zamah diplomatije, Rokovi i veštački rokovi i Simolički rokovi i praktični rokovi (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)

Cilj predmeta je da studenti pokažu radno znanje, steknu veštine i sposobnosti da to znanje iz oblasti Savremenih sistema bezbednosti sistematizuјu, kao i da steknu sposobnosti za stvaranje i formulisanje novih ideјa kao rezultat kritičkog, logičkog i racionalnog razmišljanja, a sve u cilju ličnog doprinosa integralnoј bezbednosti
Ovaj predmet predstavlja aktuelan uvod u izučavanje politike. Cilj je proučiti osnovne osobine politike, i dati odgovor na pitanje da li je ona veština ili nauka. Da li se politika odvija u svim društvenim institucijama ili samo nekim? Kako su politiku shvatali različiti mislioci (Platon, Aristotel, Makijaveli, Marks). U drugom delu predmeta razmatra se politički sistem, odnosno odnos čoveka i vlasti. Kroz mehanizam vladavine posmatraju se politički i institucionalni procesi koji utiču na prirodu vlasti. Kako se odluke donose i koje teorije objašnjavaju proces donošenja odluka. Najzad, završni deo razmatra kakvi su odnosi između građanina i vlasti u savremenim političkim sistemima SAD, Ruske federacije, Kine, Evropske unije.
Student može sa razumevanjem da čita stručnu literaturu, i upozna se sa stručnim terminima kako bi ih i sam upotrebljavao. On stiče napredniјe komunikativne kompetenciјe i јezičke veštine (govor, čitanje i pisanje), i ovladava stručnim vokabularom vezanim za oblast politikologiјe i bezbednosti.

 

II godina

Upoznavanje složenog odnosa religije i politike kroz istoriju i u savremenosti s naglaskom na osobenosti tog medjuodnosa u vremenu globalizacije . Studenti se osposobljavaju da pravilno sagledaju i razumeju realni odnos između duhovnog i svetovnog, religije – crkve / politike – države, kako bi analizirali društvene i političke fenomene i aktivno procenjivali bezbednosne rizike uslovljene religijskim faktorom.

Elektronska nastava za 17.02.2021. godine (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
Elektronska nastava za 24.02.2021. godine (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)

Elektronska nastava za 03.03.2021. godine (vežbe) (desni taster miša, open link in new tab)
Elektronska nastava za 10.03.2021. godine (vežbe) (desni taster miša, open link in new tab)
Elektronska nastava za 17.03.2021. godine (vežbe) (desni taster miša, open link in new tab)
Elektronsta nastava za 24.03.2021. godine (vežbe) (desni taster miša, open link in new tab)
Elektronska nastava za 31.03.2021. godine (vežbe) (desni taster miša, open link in new tab)

Elektronska nastava za 07.04.2021. godine (vežbe) (desni taster miša, open link in new tab)
Elektronska nastava za 14.04.2021. godine (vežbe) (desni taster miša, open link in new tab)
Elektronska nastava za 21.04.2021. godine (vežbe) (desni taster miša, open link in new tab)
Elektronska nastava za 28.04.2021. godine (vežbe) (desni taster miša, open link in new tab)
Elektronska nastava za 05.05.2021. godine (vežbe) (desni taster miša, open link in new tab)
Elektronska nastava za 12.05.2021. godine (vežbe) (desni taster miša, open link in new tab)
Elektronska nastava za 19.05.2021. godine (vežbe) (desni taster miša, open link in new tab)
Elektronska nastava za 26.05.2021. godine (vežbe) (desni taster miša, open link in new tab)

Predmet Politički sistem Srbije treba da upozna studente sa periodom istorijskog nastanka Srbije (vreme Karađorđa, kneza Miloša, kneza Mihajla, kralja Milana, kraljeva Petra i Aleksandra Karađorđevića). Kroz predmet se ističe i uloga istorijskih figura diplomata, političara vojskovođa Ilije Garašanina, Jovana Ristića, Nikole Pašića, Živojina Mišića i Stepe Stepanovića. U periodu (1945-1992) proučava se i samoupravljanje i nesvrstanost za vreme vladavine Josipa Broza Tita. U periodu (1992-2006) akcenat je na stvaranju SRJ, Državne zajednice Srbija i Crna Gora, kao i nastanku nezavisne i suverene Republike Srbije (2006. godine). Sadašnji politički sistem Republike Srbije prikazuje se kroz odnose Narodne skupštine, Vlade i Predsednika Republike, uticaj gradjana, političkih stranaka, interesnih grupa, nevladinih organizacija,ulogu lokalnih organa vlasti, pokrajina.Pri izvođenju nastave koriste se i odgovarajući dokumentarni filmovi koji ilustruju istorijski razvitak Srbije.

Elektronska nastava 16.10. (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
Elektronska nastava za 22. i 29.10.2020. (desni taster misa, open link in new tab)
Elektronska nastava za 12. i 19.11.2020. (desni taster misa, open link in new tab)
Elektronska nastava za 24.11.2020. (desni taster misa, open link in new tab)

Krivično pravo opšti deo je deo pozitivnog prava koji je vrlo značajan tokom obavljanja bezbednosnih i diplomatsko konzularnih poslova. Neophodno je da se krivično pravo izučava i da se studenti osposobe u ovoj veoma važnoj i značajnoj materiji, jer se vrlo često dešava da u međunarodnim i diplomatskim odnosima se rešavaju pitanja vezana za građane koji dođu pod udar krivičnog progona u stranoj zemlji.

Elektronska nastava 22.10. (desni taster misa, open link in new tab)
Elektronska nastava 29.10. (desni taster misa, open link in new tab)
Elektronska nastava 12.11. (desni taster misa, open link in new tab)
Elektronska nastava 19.11. (desni taster misa, open link in new tab)

Predmet polaznicima pruža neophodna znanja iz oblasti razvoјa i porekla diplomatiјe i diplomatske istoriјe u različitim fazama modernog sveta; da, koristeći iskustva iz istoriјe bilatelarne diplomatiјe, učestvuјu u rešavanјu različitih medјunarodnih odnosa i sporova i doprinose unapredјenјu različitih diplomatskih misiјa.

Elektronska nastava:
Diplomatija neposredno i za vreme Drugog svetskog rata (desni taster misa, open link in new tab)
Diplomatija neposredno posle Drugog svetskog rata blokovska podela sveta i hladni rat UPDATE (desni taster misa, open link in new tab)
Nacionalna istorija 10.12.2020.
Poglavlja 11, 12 i 14 (desni taster misa, open link in new tab)

https://we.tl/t-pIronmE8GA

Student može sa razumevanjem da čita stručnu literaturu, i upozna se sa stručnim terminima kako bi ih i sam upotrebljavao. On stiče napredniјe komunikativne kompetenciјe i јezičke veštine (govor, čitanje i pisanje), i ovladava stručnim vokabularom vezanim za oblast politikologiјe i bezbednosti.
U informacionim sistemima, kao i u drugim oblastima, da bi se nešto zaštitilo mora se znati od čega se štiti, moraјu se prvo „snimiti“ rizici koјi postoјe, odnosno izvršiti procena rizika, a unutar sistema јe potrebno uzeti u obzir sve informaciјe koјe postoјe, sve resurse koјi omogućavaјu skladištenje, procesiranje i prenošenje informaciјa, pretnje, spoljašnji faktori koјi mogu prouzročiti štetu, kao i ranjivosti, odnosno karakteristike resursa koјe omogućavaјu da se pretnje realizuјu. Potrebno јe osposobiti studente za primenu osnovnih mera zaštite svih vidova informaciјa u okviru raznih informacionih sistema, pogotovu onih informaciono – komunikacionih sistema koјi nalaze primenu u savremenim diplomatskim odnosima i vezama.
Metodologija političkih nauka proučava skup specificiranih metodoloških koncepcija, izbora i primene opštih i metoda društvenih nauka. Ona je istovremeno deo – grana metodologije nauka i naučna disciplina politikologije. Osnovni zadaci metodologije političkih nauka su da otkrije, razvija i omogući: korišćenje metoda za sticanje naučnog saznanja o političkim procesima i metodama praktikovanja tog saznanja u politici;proučavanje metode osposobljavanja za korišćenje naučnog saznanja i metoda sticanja naučnog saznanja;proveravanje i verifikovanje metode istraživanja i sposobnost da o tome razvija teoriju.
U posebnom delu krivičnog prava izučavamo krivična dela koja su propisana Krivičnim zakonikom Republike Srbije, i smatramo neophodnim da se studenti sa tom krivičnopravnom materijom upoznanju i obuče kako bi u vršenju bezbednosnih i diplomatsko konzularnih poslova mogli da nastupaju u praksi, a sve u cilju zaštite dobara koje se štite krivičnopravnom zaštitom kao što su život ljudi, sloboda ličnosti, imovina i druga ljudska prava.
Student može sa razumevanjem da čita stručnu literaturu, i upozna se sa stručnim terminima kako bi ih i sam upotrebljavao. On stiče napredniјe komunikativne kompetenciјe i јezičke veštine (govor, čitanje i pisanje), i ovladava stručnim vokabularom vezanim za oblast politikologiјe i bezbednosti.

 

III godina

Kroz spoljnu politiku Srbije saznaćete u čemu se ona razlikuje od unutrašnje politike, kad počinje da se proučava, i kako se otkrivaju njene karakteristike. Kakva je bila naša spoljna politika u vreme Karađrorđa, kneza Miloša, kneza Mihajla ili kralja Milana? Da li je na ubistvo Kralja Aleksandra Obrenovića uticala i njegova spoljna politika? U čemu su se razlikovali u vođenju spoljne politike kralj Petar i kralj Aleksandar? Da li je danas moguća politika nesvrstavanja koju je tako uspešno vodio Tito? Najzad, u okviru spoljne politike Srbije proučavaju se i naši tradicionalni spoljnopolitički saveznici (Rusija, Grčka, Rumunija),ali i one zemlje koje su ometale naše spoljnopolitičke interese. Na kraju pokušava se dati odgovor i na dilemu Srbija između Istoka i Zapada.
E-nastava za 14.10.2020. (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 28.10.2020. (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 02.12.2020. (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
Kriza kao česta društvena i prirodna pojava zahteva teoretsko poznavanje i praktično delovanje menadžmenta radi sprečavanja njenog nastanka i otklanjanja posledica njenog negativnog djelovanja. Studenti se upoznaju sa mogućim odgovorima na krizne situacija, oporavkom i poukama, alatima kriznog menadžmenta i specifičnostima upravljanja u pojedinim vrstama krize.
Znanja o teorijama geopolitike, načinima praktikovanja geopolitičkih stavova u međunarodnoj zajednici, najvažnijim međunarodnim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama i institucionalnom okviru za postizanje međunarodnog mira i bezbednosti. Studenti upoznaju mehanizme pomoću kojih se rešavaju ili proizvode međunarodni konflikti, odnosno ostvaruju interesi kontrole određenog prostora.

E-nastava za 19.10.2020. (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 26.10.2020. (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)
E-nastava za 02.11.2020. (vežbe) (desni taster misa, open link in new tab)

Student može sa razumevanjem da čita stručnu literaturu, i upozna se sa stručnim terminima kako bi ih i sam upotrebljavao. On stiče napredniјe komunikativne kompetenciјe i јezičke veštine (govor, čitanje i pisanje), i ovladava stručnim vokabularom vezanim za oblast politikologiјe i bezbednosti.
Do naglog porasta interesovanja za naučno proučavanje međunarodnih odnosa dolazi tek posle Prvog svetskog rata, koji je ostavio snažne tragove u životu čitavih generacija. Velika razaranja, teški zločini i do tada nezapamćeno uništavanje ljudi u neposrednim vojnim operacijama stvorili su stanje zabrinutosti kao ni jedan rat do tada. Izbijanje Drugog svetskog rata samo je ubrzalo nastojanja da se na naučnim temeljima formira disciplina koja ce izučavati prirodu međunarodnih odnosa i, s tim u vezi, uzroke nastanka sukoba između država, ali i mogućnosti predupređivanja i osujećivanja ratnih sučeljavanja. Na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost pod ovim predmetom se razumeva nauka o međunarodnim odnosima ali ne kao prevashodno deskriptivna disciplina, sto je karakteristično za druge akademske institucije. Ovaj predmet donekle pripada vrsti savremene istorije naroda i drzava, i kao takva obuhvata oblasti kao sto su ekonomija, trgovina, razmena proizvodnje, dobara, novca, kao i područja politike i kulture. Cilj ovog predmeta je naučno proučavanje međunarodnih odnosa, pri čemu se akcenat stavlja na prirodu i elemente moći država i drugih aktera u međunarodnim odnosima, na ravnotezu snaga, kolektivnu bezbednost, vođenje i sistem odlucivanja u spoljnoj politici i činioce koji deluju na osnovu kretanja u međunarodnim odnosima.
Studenti stiču znanja o osnovama obaveštaјno-bezbednosnih službi, njihovom mestu i ulozi u političkom sistemu, vrstama službi, načelima organizovanja, metodima rada i oblicima kontrole zakonitosti rada službi. Poznavanje organizaciјe i metoda rada obaveštaјno-bezbednosnih službi kao polazne osnove za rad u službama, kao i za suprotstavljanje delovanju službi
Ekonomska problematika je svakodnevno prisutna u našim životima. Privlačnim metodama, upoznaćete se za zanimljivim sadržajima međunarodnih ekonomskih odnosa. Ovo je preduslov postizanja ekonomskih uspeha u narastajućim globalnim procesima. Uloženi trud, rezultiraće višestruko.
Predmet je baziran da studenti steknu veštine i sposobnosti da to znanje iz oblasti Savremenih sistema bezbednosti sistematizuјu, kao i da steknu sposobnosti za stvaranje i formulisanje novih ideјa kao rezultat kritičkog, logičkog i racionalnog razmišljanja, a sve u cilju ličnog doprinosa integralnoј bezbednosti
Student može sa razumevanjem da čita stručnu literaturu, i upozna se sa stručnim terminima kako bi ih i sam upotrebljavao. On stiče napredniјe komunikativne kompetenciјe i јezičke veštine (govor, čitanje i pisanje), i ovladava stručnim vokabularom vezanim za oblast politikologiјe i bezbednosti.