Upis na osnovne studije Novinarstva

Postani novinar za XXII vek

Raznovrstan i jedinstven program kreiran prema savremenim tendencijama svetskog novinarstva ima zadatak da oformi profesionalce, buduće autore novinskih tekstova, radio i televizijske novinare, blogere, kreatore internet sadržaja i medijske preduzetnike.

Akreditovan program pored specijalizovanih kurseva iz oblasti storytellinga, multimedija, novih izvora informacija, fotožurnalizma i izbornih predmeta iz oblasti diplomatije i bezbednosti, obuhvata praktičan rad, rad sa mentorima i gostovanje predavača iz regiona koji su inspirisali stotine hiljada ljudi. Studijski program koristi prednosti i mogućnosti novih tehnologija i razvija prekopotrebne veštine neophodne za komunikološke profesije koje, pored ostalog, podrazumevaju pisanje za blog, razvijanje kreativnosti i ideja i PR veštine.

Promene koje se dešavaju u svetu novinarstva su neminovne. Budući novinari moraju biti pripremljeni za potrebe nove, sofisticirane publike i u skladu sa tim da znaju kako se pripremaju  interesantni sadržaji za štampu, radio, televiziju i internet. Zbog želje da pripremimo studente za izazove novinarstva budućnosti, osmišljen je program sa fokusom na primenu novih tehnologija, utemeljen na tradicionalnim vrednostima novinarstva – etici, objektivnosti i poštovanju profesionalnih standarda.

Cilj nam je da utičemo na stvaranje generacije uglednih novinara koji uspešno rade samostalno ili u redakcijama, pokreću internet projekte i stručno pristupaju odnosima s javnošću.

Fakultet za diplomatiju i bezbednost
Osnovan je 2006. godine i do sada je kroz njegove osnovne i master studije prošlo stotine zadovoljnih studenata. Zgrada Fakulteta se nalazi u Travničkoj 2, u Savamali, jednoj od najstarijih četvrti Beograda koja je prepoznata kao centar kulturnog života prestonice.

Upis traje do utorka, 20. oktobra 2015. godine. Sve informacije možete dobiti putem formulara ili kontakt podataka na kontakt stranici.

Radujemo se upoznavanju na svečanom prijemu, kada ćemo vam poželeti i dobrodošlicu u tim FDB.

Dodatne informacije:

Lista predmeta

I GODINA

 • Osnovi politike i teorije političkih sistema
 • Uvod u novinarstvo
 • Istorija novinarstva
 • Srpski književni jezik
 • Strani jezik
 • Retorika i stilistika
 • Savremena politička ekonomija
 • Teorija žanrova
 • Štampano novinarstvo
 • Strani jezik 2
 • Izborni predmeti:
  Sistemi bezbednosti
  Osnove diplomatije
  Zaštita i bezbednost informacija
  Bezbednosni menadžment

II GODINA

 • Metodologija medijskog istraživanja
 • Logika
 • Radio novinarstvo
 • Teorija žanrova 2
 • TV novinarstvo
 • Sociologija kulture i umetnosti
 • Agencijsko novinarstvo
 • Religija i politika
 • Izborni predmeti:
  Krizni menadžment
  Teorija konflikta
  Diplomatske veštine
  Bezbednosne veštine

III GODINA

 • Međunarodno javno pravo
 • Odnosi s medijima
 • Medijska pismenost
 • Informatika u medijima
 • Analiza medijskog sadržaja
 • Sociologija medija
 • Evropski odnosi i EU
 • Fotožurnalizam
 • Odnosi s javnošću
 • Multimediji
 • Izborni predmeti:
  Geopolitika
  Kriminalistika
  Obaveštajno bezbednosne službe
  Međunarodni ekonomski odnosi

IV GODINA

 • Komunikologija sa društvenim komuniciranjem
 • Međunarodni odnosi
 • Mediji i politika
 • Storiteling
 • Poslovne komunikacije
 • Istraživačko novinarstvo
 • Psihologija medija
 • Menadžment u medijima
 • Novinarska etika
 • Novi izvori informacija