Master akademske studije – Korporativna bezbednost

Nastavni plan i program master akademskih studija

R.br Šif Predmet Sem Status Pred Vež DON ESPB
Prva godina studija
1. KB101 Teorija korporativne bezbednosti 1 Obavezni 4 2 1 11
2. KB102 Menadžment u korporatinoj bezbednosti 1 Obavezni 4 2 1 11
3. KBI103 Izborni predmeti 1 i 2 1 Izborni 3 2 1 8
Svega u I semestru 11 6 3 30
4. KB204 Savremena ekonomija i bezbednost 2 Obavezni 4 2 1 11
5. KB205 Fizičko – tehnička zaštita 2 Obavezni 4 2 1 11
6. KBI206 Izborni predmeti 3 i 4 2 Izborni 3 2 1 8
Svega u II semestru 11 6 3 30
Ukupno za 1.godinu studija 330 180 90 60
Druga godina studija
7. KB307 Ugrožavanje korporativne bezbednosti 3 Obavezni 4 2 1 11
8. KB308 Civilna bezbednost 3 Obavezni 4 2 1 11
9. KBI309 Izborni predmeti 5 i 6 3 Izborni 3 2 1 8
Svega u III semestru 11 6 3 30
10. KB410 Metodologija naučno – istraživačkog rada 4 obavezni 4 4 3 10
11. KB411 Pristupni rad 4 Obavezni 0 0 9 8
12. KB412 Završni rad – master 4 Obavezni 0 0 7 12
Svega u IV semestru 4 3 14 30
Ukupno za 2.godinu studija 225 135 255 60