Master akademske studije – Diplomatija i bezbednost

Nastavni plan i program master akademskih studija

R.br Šif Predmet Sem Status Pred Vež DON ESPB
Prva godina studija
1 3509 Uporedni politički sistemi 1 Obavezni 3 1 0 6
2 3609 Savremena ekonomija 1 Obavezni 3 1 0 6
3 3709 Komunikologija 1 Obavezni 2 1 1 7
4 3809 Engleski jezik VII 1 Obavezni 3 1 0 5
5 IB1 Izborni predmeti 1 i 2 1 Izborni 3 1 0 6
14 5 1 30
6 4109 Politika bezbednosti 2 Obavezni 4 1 1 8
7 4209 Savremena politička istorija 2 Obavezni 3 1 1 8
8 4309 Engleski jezik VIII 2 Obavezni 3 2 0 7
9 IB2 Izborni predmeti 3 i 4 2 Izborni 3 1 0 7
13 5 2 30
Ukupno za 1.godinu studija 27 10 3 60
Druga godina studija
10 4609 Geopolitika Balkana 3 Obavezni 3 1 1 8
11 4709 Metodologija političkih nauka 2 3 Obavezni 3 2 0 8
12 4809 Diplomatske veštine 3 Obavezni 3 3 0 8
13 IB3 Izborni predmeti 5 i 6 3 Izborni 3 1 0 6
12 7 1 30
14 5109 Političko nasilje 4 Obavezni 3 1 0 6
15 5209 Bezbednosne veštine 4 Obavezni 3 3 0 8
16 IB4 Izborni predmeti 7 i 8 4 Izborni 3 0 1 6
17 5509 Pristupni rad 4 Obavezni 0 0 6 8
18 5609 Završni rad – master 4 Obavezni 10
9 4 7 30
Ukupno za 2.godinu studija 40/2=20 21 11 8 60
Ukupno za 1.i 2. godinu studija 80/4=20 48 21 11 120

Izborna nastava na studijskom programu:

Izborni predmet IB1*:
1 3909 Studije Eu 1 Izborni 3 1 0 6
2 4009 Savremene bezbednosne integracije i vojna diplomatija 1 Izborni 3 1 0 6
Izborni predmet IB2*:
3 4409 Međunarodno humanitarno pravo 2 Izborni 3 1 0 7
4 4509 Strategije bezbednosti 2 Izborni 3 1 0 7
Izborni predmet IB3*:
5 4909 Ekonomska diplomatija 3 Izborni 3 1 0 6
6 5009 Civilna bezbednost 3 Izborni 3 1 0 6
Izborni predmet IB4*:
7 5309 Kultura i međunarodni odnosi Izborni 3 0 1 6
8 5409 Sistem bezbednosti Srbije Izborni 3 0 1 6