DRUGA GODINA – DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST

——————————————————————————————————————————————–
Ponedeljak
——————————————————————————————————————————————–
Vreme Čas Naziv predmeta Zoom link Meeting ID Passcode
——————————————————————————————————————————————–
11:00 – 11:45 3. čas Istorija diplomatije Zoom link 1 392 463 8761 vezbe
12:00 – 12:45 4. čas Istorija diplomatije Zoom link 2 392 463 8761 vezbe
——————————————————————————————————————————————–
Utorak
——————————————————————————————————————————————–
Vreme Čas Naziv predmeta Zoom link Meeting ID Passcode
——————————————————————————————————————————————–
10:00 – 10:45 2. čas Krivično pravo (opšti deo) Zoom link 1 523 568 0676 C5vViH
11:00 – 11:45 3. čas Krivično pravo (opšti deo) Zoom link 2 523 568 0676 C5vViH
12:00 – 12:45 4. čas Krivično pravo (opšti deo) Zoom link 3 523 568 0676 C5vViH
——————————————————————————————————————————————–
Sreda
——————————————————————————————————————————————–
Vreme Čas Naziv predmeta Zoom link Meeting ID Passcode
——————————————————————————————————————————————–
10:00 – 10:45 2. čas Međunarodno javno pravo * Zoom link 1 523 568 0676 C5vViH
11:00 – 11:45 3. čas Međunarodno javno pravo * Zoom link 2 523 568 0676 C5vViH
12:00 – 12:44 4. čas Međunarodno javno pravo * Zoom link 3 523 568 0676 C5vViH
13:00 – 13:45 5. čas Međunarodno javno pravo * Zoom link 4 523 568 0676 C5vViH
——————————————————————————————————————————————–
* Napomena: Nastava na predmetu Međunarodno javno pravo počinje u sredu 20.10.
——————————————————————————————————————————————–
Četvrtak
——————————————————————————————————————————————–
Vreme Čas Naziv predmeta Zoom link Meeting ID Passcode
——————————————————————————————————————————————–
9:00 – 9:45 1. čas  Politički sistem Srbije Zoom link 1 515 380 4981 predavanje
10:00 – 10:45 2. čas  Politički sistem Srbije Zoom link 2 515 380 4981 predavanje
11:00 – 11:45 3. čas  Politički sistem Srbije Zoom link 3 515 380 4981 predavanje
12:00 – 12:44 4. čas  Politički sistem Srbije (v) Zoom link 1 543 386 3409 FDB
——————————————————————————————————————————————–
Petak
——————————————————————————————————————————————–
Vreme Čas Naziv predmeta Zoom link Meeting ID Passcode
——————————————————————————————————————————————–
9:00 – 9:45 1. čas Engleski jezik 3 (Prva grupa) * Zoom link 1 365 046 2717 u5ErSF
Engleski jezik 3 (Druga grupa) ** Zoom link 1 892 3564 7103 b88LFn
10:00 – 10:45 2. čas Engleski jezik 3 (Prva grupa) * Zoom link 2 365 046 2717 u5ErSF
Engleski jezik 3 (Druga grupa) ** Zoom link 2 851 1244 8311 s4aUv0
11:00 – 11:45 3. čas Engleski jezik 3 (Prva grupa) * Zoom link 3 365 046 2717 u5ErSF
Engleski jezik 3 (Druga grupa) ** Zoom link 3 838 5933 5850 JCE7vW
——————————————————————————————————————————————–
* Pradavač: Mina Suknović
** Pradavač: Nataša Kankaraš, za studente koji su u prvoj godini slušali predmet kod dr Ivone Radojević Aleksić.
——————————————————————————————————————————————–